9. august 2013

Vælg din egen jobformidler

Venstre foreslår i dag, at arbejdsløse selv skal kunne bestemme, om de vil bruge det lokale jobcenter til at hjælpe sig med at komme i job,eller om de vil benytte deres a-kasse eller en hel tredje virksomhed.

Spændende forslag med praktiske problemer
Det er et forslag, der helt sikkert er spændende perspektiver i. Det er positivt at lade dem, der er bedst til at formidle jobbet, gøre det og så give dem en belønning for det.
Det kan dog give en række praktiske udfordringer at føre forslaget ud i livet. Hvor meget skal der f.eks. til for at en virksomhed har hjulpet den ledige i arbejde og dermed gør sig fortjent til belønning? Er et effektivt kursus i at skrive en god ansøgning nok? Er 4 timers coaching nok? Eller hvordan bliver det afgjort, hvem der i sidste ende sikrede jobbet. Var det den ledige selv? Eller jobformidleren?
Der er også en fare for, at a-kasser, private aktører og jobcentrene vil nedprioritere indsatsen overfor de ledige, der kræver en særlig indsats, hvis man først belønnes den dag, den ledige kommer i arbejde.

 
Rådgivning i opsigelsesperioden
De ledige skal hjælpes i job hurtigt og effektivt. Det er altafgørende. Og ethvert forslag

der arbejder med på den tankegang, skal der ses positivt på. Også Venstres nye forslag.
I Krifa tror vi, at det har en enorm effekt allerede at hjælpe de opsagte i opsigelsesperioden. Derfor har før ledighedsindsatsen høj prioritet hos os.

Næsten halvdelen af de kunder vi rådgiver og hjælper i opsigelsesperioden bliver aldrig ledige.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.