19. september 2013

Fremtidens arbejdsmarked

Vores arbejdsmarked er under forandring. Lønmodtagere fra andre lande kommer hertil og presser os på lønnen, og EU bestemmer mere og mere om forholdene på arbejdsmarkedet.

De centralt forhandlede kollektive overenskomster vil ikke komme til at spille den samme rolle, som de har gjort. Lokalt forhandlede aftaler, der er tilpasset den enkelte virksomhed, vil brede sig.

Ikke nok med kollektive overenskomster
Vi mener, det er at hænge fast i fortiden at fastholde de kollektive overenskomster som løsningen på alle fremtidens udfordringer. De kommer for eksempel til kort over for billig udenlandsk arbejdskraft. Mange på arbejdsmarkedet er ikke dækket af en kollektiv overenskomst. De kollektive overenskomster er så stive og detailregulerende, at der er både lønmodtagere og arbejdsgivere, der ikke ønsker en kollektiv overenskomst.

Taget hul på fremtiden
Vi har allerede taget hul på fremtiden. Vores kollektive overenskomster er fleksible og med muligheder for at blive tilpasset lokale ønsker og forhold. Det er det, vi oplever, at den moderne lønmodtager og arbejdsgiver ønsker.
Vi har også et svar på, hvad der kan gøres for de mange lønmodtagere, der ikke er dækket af en overenskomst. På det private arbejdsmarked er det 40 procent.
Vi foreslår, at det bliver lovgivning, der garanterer, at alle lønmodtagere har basale rettigheder som for eksempel ret til at have fri på barnets første sygedag og ret til en skriftligt begrundet opsigelse.

Kurt Bech, overenskomstchef, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.