26. september 2013

Respekt om håndens arbejde

Alt for få unge vælger i disse år en håndværksmæssig uddannelse. De tekniske skoler oplever en markant lavere tilstrømning af elever end de almene gymnasier.

En udvikling, vi som samfund selv bærer en stor del af skylden for.

Forblændet af fine eksamener
Vi har i mange år været forblændet af snakken om, at det er viden, vi skal leve af, og at fremtidens Danmark er et videnssamfund og en såkaldt oplevelsesøkonomi.
Det lyder flot, og noget er der selvfølgelig også om snakken, men vi må bare ikke være så naive at tro, at vi alle sammen kan klare os med fine eksamener fra de højere læreranstalter, alt imens kineserne eller østeuropæerne sørger for det manuelle arbejde.
Måske har vi i drømmen om videnssamfundets lyksaligheder glemt den egentlige betydning af begrebet knowhow.
Det er ikke nok at vide, man må også kunne noget, vide hvordan man gør. Grundtvig skrev engang, at man som menneske må kunne gribe, før man kan begribe.

Brug for både ånd og hånd
Det er glædeligt, at regeringen tager udfordringen med de håndværksmæssige uddannelser alvorligt og i den forbindelse har sat en reform af erhvervsskolerne på finansloven. Samtidig har man også bebudet en reform af de gymnasiale uddannelser i form af skærpede optagelseskrav.
Igen fristes man til med kraftig inspiration fra Grundtvig at udbryde: Ja, selvfølgelig, for ånd og hånd må gå hånd i hånd.
Alt for mange steder i uddannelsesjunglen får man en sær fornemmelse af, at hverken ånd eller hånd er hjemme. Så jeg hilser bestemt en reform velkommen.

Gør erhvervsuddannelserne attraktive
Men hvis vi skal have flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse, så handler det også om andet end flere bevillinger til erhvervsskoler, oplysningskampagner og hvad man nu ellers kan finde på
Det handler for mig at se først og fremmest om, at vi som samfund skal have genskabt respekten for håndens arbejde.
Forleden så jeg en udsendelse på TV, hvor en række unge blev interviewet om deres uddannelsesplaner. I udsendelsen var der en ung fyr, som egentlig godt kunne tænke sig at blive kok, men som i samme åndedrag tilføjede, at det jo ikke var så prestigefyldt.

Slut med uddannelsessnobberi
Den unges opfattelse af kokkefaget er jo ikke grebet ud af den blå luft, men skabt gennem mange års samfundsmæssig påvirkning og en, ofte uudtalt, opfattelse af, at det er bedre at komme på det almene gymnasium, end det er at tage en erhvervsfaglig uddannelse på enten teknisk skole eller handelsskole. Niels Hausgaard har tidligere ramt vores tendens til akademisering og uddannelsessnobberi lige på kornet, når han med vanlig selvironisk distance har talt om de bogligt begavede, de praktisk begavede og ikke mindst de udpræget praktisk begavede.

Teoretisk viden er ikke nok
Der bliver også brug for håndens arbejde i fremtidens Danmark, så lad os få genoplivet respekten for dette arbejde. Vi kan ikke overleve alene på teoretisk viden (know), men må også i fremtiden kunne både gribe og begribe verden og får fortsat brug for viden om, ”hvordan man gør” (how).

Christian Borrisholt Steen, regionsformand for Krifa i Nordjylland

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.