30. oktober 2013

3F vildleder

Det er ikke oplysning, men vildledning. Jeg tænker på, at 3F skriver i deres nyhedsbrev, at nogle rumænere, der arbejder under kummerlige forhold, skulle have en Krifa-overenskomst.

Det fremgår endda af 3F-artiklen, at overskriften ikke holder. Arbejdsgiveren siger selv, at han ikke har nogen overenskomst. Han oplyser, at han har brugt en fortrykt ansættelseskontrakt fra en hjemmeside.

Ikke overenskomst med Krifa
Der står i artiklen, at den ansættelseskontrakt er fra Krifas hjemmeside, og i den står der i bunden, at de ansatte er ansat efter Kristelig Fagbevægelses overenskomst. Det er de så ikke, og jeg tager selvfølgelig kraftigt afstand fra de forhold, rumænerne arbejder under. De er utilstedelige.

Intet med virksomheden at gøre
Men vi har intet med virksomheden at gøre. Sagen er, at arbejdsgiveren har aftalt med sine ansatte, at han vil følge vores overenskomst. Men det er en aftale mellem ham og hans ansatte. Den er vi på ingen måde med ind over eller en del af

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
1 kommentar » Læs mere…

16. oktober 2013

140 millioner kroner for arbejdsskader

Krifa skaffer 140 millioner kroner til kunder med arbejdsskader. Vi har i øjeblikket 586 igangværende arbejdsskadesager.

Bag hver sag gemmer sig et menneske, der har brug for vores hjælp til at komme videre i livet. Det er det vigtigste for os. Men det handler også om penge, og i en del af sagerne kræver vi en erstatning. Alene i 2012 blev der udbetalt 140 mio. kr. i erstatning til Krifa-kunder med en arbejdsskade.

Forkerte beskyldniner
Det LO-ejede medie avisen.dk har beskyldt os for ikke at være god nok til arbejdsskadesager. Men det er ikke korrekt. Faktisk brugte Krifas Juridiske Specialistcenter i 2012 ca. 6000 timer på arbejdsskadesager.

Ufine metoder
En politiker, der løber tør for argumenter, flytter somme tider fokus fra sig selv ved at kritisere en modstander. Det er det samme, der sker for LO. Hvis ikke man kan konkurrere på pris, produkt og service, kan man flytte fokus ved at kritisere konkurrenterne.

Allan Bruhn, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

8. oktober 2013

Loyalitetsforpligtigelse - en uskreven lov

Anette Nilsson, juridisk Centerchef, Krifa
For nylig blev en pilot fra Ryan Air opsagt, fordi han udtalte sig kritisk om Ryan Airs sikkerhed. Ryan Air har ligeledes anlagt en erstatningssag mod ham. Men hvad er hjemlen til det? Hjemlen er loyalitetsforpligtelsen, som kommer af de almindelige regler om, at man er loyal over for dem man handler med i et handelsforhold.

Gensidig Loyalitetsforpligtigelse
Under et ansættelsesforhold har både du som arbejdstager og din arbejdsgiver loyalitetsforpligtelser overfor hinanden. For dig som arbejdstager betyder det, at du skal varetage de opgaver, du bliver pålagt efter din arbejdsgivers anvisninger. Desuden skal du udvise en adfærd, der ikke skader din arbejdsgiver. Du kan forårsage skade på virksomheden ved at, som piloten, udnytte din viden om virksomheden og udtale dig kritisk om sikkerheden og dermed forårsage, at kunderne fravælger din virksomhed. Også mindre indgribende udtalelser end pilotens kan være illoyale, såsom at tale grimt om chefen, nedladende om virksomhedens produkter eller kunder osv.
Facebook er et offentligt rum
Det går nok an at tale om sådanne ting med sin ægtefælle eller nærmeste familie, men ikke i det offentlige rum. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at de sociale medier som f.eks. Facebook, kan være offentligt rum, og at mange mennesker af denne vej kan se dine udtalelser. Loyalitetspligten betyder også, at du heller ikke have en egen lille geschæft eller arbejde ekstra for en anden virksomhed med konkurrerende arbejdsopgaver, uden din chefs tilladelse.
Opsigelse og bortvisning
Men hvad hvis du bliver opsagt eller bortvist? Ophører loyalitetsforpligtelsen så?
Loyalitetspligten gælder også i opsigelsesperioden. Det vil sige den periode, hvor du enten er opsagt af din arbejdsgiver eller du selv sagt op og hvor lønudbetalingen fortsætter, hvad enten du er fritstillet eller fortsætter dit arbejde. Negative ytringer om din arbejdsgiver i opsigelsesperioden vil kunne indebære så alvorligt brud på loyalitetsforpligtelsen, at din arbejdsgiver kan være berettiget til at bortvise dig, med den betydning at du ikke får løn i det resterende opsigelsesvarsel, og din arbejdsgiver kan evt. også kræve erstatning fra dig.Ved bortvisning er det uafklaret om loyalitetsforpligtelsen er gældende, derfor skal du være forsigtig.
Udover loyalitetsforpligtelsen, er der også regler som regulerer hvad man kan gøre og udtale sig om efter ansættelsesforholdets ophør, såsom markedsføringsloven og kunde- og konkurrenceklausuler.

Anette Nilsson, juridisk Centerchef, Krifa
1 kommentar » Læs mere…

1. oktober 2013

Glæde over åbningstalen


Der er grund til at glæde sig over de arbejdsmarkedsrelaterede forslag i statsministerens åbningstale.

Vi er enige i, at der er behov for fokus på ungdomsuddannelserne, så flere bliver uddannet, og så flere får den uddannelse, der er rigtig for dem.
Det giver mening for den enkelte, og det er vigtigt for samfundsøkonomien, at befolkningens uddannelsesniveau matcher de job, der er. Og det bliver i stadig højere grad job, der kræver en faglært eller anden uddannelse.

Mere menneske, mindre system
Vi kan genkende kritikken af beskæftigelsessystemet: At det er blevet for meget system, skemaer og papirbøvl. Vi ser derfor frem til en reform, som sætter den enkelte i centrum og gør vejen fra ledig til beskæftiget kortere og enklere.
Vi har selv været med i et projekt Den Gode Samtale i forhold til ledige og har erfaringer og ideer til, hvordan a-kasser og jobcentre kan blive bedre til at hjælpe ledige i job.

Lov kan bekæmpe illegal arbejdskraft
Statsministeren vil gøre noget ved den illegale arbejdskraft gennem øget kontrol og forhøjede bøder for ulovlig godstransport.
Det er udmærket. Men derudover mener vi, det kan hjælpe med mere lovgivning om basale rettigheder på det danske arbejdsmarked.
Jo flere basisrettigheder, der sikres gennem lovgivningen, jo vanskelige bliver det at lave dumping på arbejdsforhold. Og hvis der lovgives om, at lønaftaler i overenskomsterne skal gælde generelt, vil det dæmme op for løndumping.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…