1. oktober 2013

Glæde over åbningstalen


Der er grund til at glæde sig over de arbejdsmarkedsrelaterede forslag i statsministerens åbningstale.

Vi er enige i, at der er behov for fokus på ungdomsuddannelserne, så flere bliver uddannet, og så flere får den uddannelse, der er rigtig for dem.
Det giver mening for den enkelte, og det er vigtigt for samfundsøkonomien, at befolkningens uddannelsesniveau matcher de job, der er. Og det bliver i stadig højere grad job, der kræver en faglært eller anden uddannelse.

Mere menneske, mindre system
Vi kan genkende kritikken af beskæftigelsessystemet: At det er blevet for meget system, skemaer og papirbøvl. Vi ser derfor frem til en reform, som sætter den enkelte i centrum og gør vejen fra ledig til beskæftiget kortere og enklere.
Vi har selv været med i et projekt Den Gode Samtale i forhold til ledige og har erfaringer og ideer til, hvordan a-kasser og jobcentre kan blive bedre til at hjælpe ledige i job.

Lov kan bekæmpe illegal arbejdskraft
Statsministeren vil gøre noget ved den illegale arbejdskraft gennem øget kontrol og forhøjede bøder for ulovlig godstransport.
Det er udmærket. Men derudover mener vi, det kan hjælpe med mere lovgivning om basale rettigheder på det danske arbejdsmarked.
Jo flere basisrettigheder, der sikres gennem lovgivningen, jo vanskelige bliver det at lave dumping på arbejdsforhold. Og hvis der lovgives om, at lønaftaler i overenskomsterne skal gælde generelt, vil det dæmme op for løndumping.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.