8. oktober 2013

Loyalitetsforpligtigelse - en uskreven lov

Anette Nilsson, juridisk Centerchef, Krifa
For nylig blev en pilot fra Ryan Air opsagt, fordi han udtalte sig kritisk om Ryan Airs sikkerhed. Ryan Air har ligeledes anlagt en erstatningssag mod ham. Men hvad er hjemlen til det? Hjemlen er loyalitetsforpligtelsen, som kommer af de almindelige regler om, at man er loyal over for dem man handler med i et handelsforhold.

Gensidig Loyalitetsforpligtigelse
Under et ansættelsesforhold har både du som arbejdstager og din arbejdsgiver loyalitetsforpligtelser overfor hinanden. For dig som arbejdstager betyder det, at du skal varetage de opgaver, du bliver pålagt efter din arbejdsgivers anvisninger. Desuden skal du udvise en adfærd, der ikke skader din arbejdsgiver. Du kan forårsage skade på virksomheden ved at, som piloten, udnytte din viden om virksomheden og udtale dig kritisk om sikkerheden og dermed forårsage, at kunderne fravælger din virksomhed. Også mindre indgribende udtalelser end pilotens kan være illoyale, såsom at tale grimt om chefen, nedladende om virksomhedens produkter eller kunder osv.
Facebook er et offentligt rum
Det går nok an at tale om sådanne ting med sin ægtefælle eller nærmeste familie, men ikke i det offentlige rum. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at de sociale medier som f.eks. Facebook, kan være offentligt rum, og at mange mennesker af denne vej kan se dine udtalelser. Loyalitetspligten betyder også, at du heller ikke have en egen lille geschæft eller arbejde ekstra for en anden virksomhed med konkurrerende arbejdsopgaver, uden din chefs tilladelse.
Opsigelse og bortvisning
Men hvad hvis du bliver opsagt eller bortvist? Ophører loyalitetsforpligtelsen så?
Loyalitetspligten gælder også i opsigelsesperioden. Det vil sige den periode, hvor du enten er opsagt af din arbejdsgiver eller du selv sagt op og hvor lønudbetalingen fortsætter, hvad enten du er fritstillet eller fortsætter dit arbejde. Negative ytringer om din arbejdsgiver i opsigelsesperioden vil kunne indebære så alvorligt brud på loyalitetsforpligtelsen, at din arbejdsgiver kan være berettiget til at bortvise dig, med den betydning at du ikke får løn i det resterende opsigelsesvarsel, og din arbejdsgiver kan evt. også kræve erstatning fra dig.Ved bortvisning er det uafklaret om loyalitetsforpligtelsen er gældende, derfor skal du være forsigtig.
Udover loyalitetsforpligtelsen, er der også regler som regulerer hvad man kan gøre og udtale sig om efter ansættelsesforholdets ophør, såsom markedsføringsloven og kunde- og konkurrenceklausuler.

Anette Nilsson, juridisk Centerchef, Krifa

1 kommentarer:

23. januar 2014 kl. 13.00 Mette - Ejendomsmægler

Super god artikel. Hvor kan man finde mere info omkring dette område?
Findes der nogle love på området?

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.