27. november 2013

Fagforeningskontingent og skattefradrag

Det har været et emne i finanslovsforhandlingerne at gøre det muligt at trække mere end 3.000 kroner fra i skat for sit fagforeningskontingent. Men det blev ikke til noget.

Det har været nævnt flere steder, at VK-regeringen skulle have indført den nuværende 3000 kroners grænse for at genere LO og favorisere de frie fagforeninger.
Men vi vurderer ikke, at vores fremgang hænger sammen med grænsen på 3.000 kroner. Vi havde fremgang, før den blev indført, og LO havde tilbagegang, før den blev indført.

Lavt kontingent
Jeg tror ikke, det kommer til at betyde noget for os, om loftet bliver sat op eller helt fjernet. Vi har stadig et lavt kontingent, og jeg er overbevist om, at vores kunder oplever, at de får noget for pengene ved at være kunde hos os.
Det sikrer vi ved at koncentrere os om kun at bruge penge på noget, der har værdi for vores kunder. Det betyder, at vi ikke bruger penge på at støtte politiske partier, for det mener vi ikke er en fagforeningsopgave.

Ingen vil betale for meget
Prisen alene afgør ikke, om man er tilfreds med sin fagforening. Det er forholdet mellem prisen og det, man får ud af et medlemskab, der er afgørende - og at man ikke synes, ens fagforening bruger pengene på noget ufornuftigt.
Det gælder uanset fradrag eller ej, for ingen vil betale for meget i fagforeningskontingent, selvom de kan trække det fra i skat. Og hvis man synes, man får valuta for sit kontingent, vil man betale det, også selvom det hele ikke kan trækkes fra i skat.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
1 kommentar » Læs mere…

21. november 2013

Ingen partistøtte hos Krifa

Vi støtter ikke nogen politiske partier. Om vores kunder vil støtte et politisk parti, blander vi os ikke i.

Det betyder ikke, at vi ikke er politiske. Men vi er ikke partipolitiske. Vi står i et frit og uafhængigt forhold til de politiske partier.
Omdrejningspunktet i vores politiske arbejde er, hvad vi mener, der gavner vores kunder og det danske arbejdsmarked, og ikke, om det er i overensstemmelse med bestemte politiske partier.

LO og partistøtten
Der er LO-fagforeninger, som støtter bestemte politiske partier, og det er kun på overfladen, det er frivilligt, om deres medlemmer vil bidrage til partistøtten. Deres medlemmer kan erklære, at de ikke ønsker at støtte politiske partier. Men uden at de af den grund kommer til at betale mindre i kontingent.

Uigennemskueligt
Deres kontingent bruges så bare til noget andet. Hvordan så gennemskue, om der alligevel ikke betales lige så meget i partistøtte, men bare fordelt på lidt færre bidragydere? Noget andet er indirekte partistøtte i form af annoncer for bestemte politiske partier.

Rene linjer hos os
Sådan er det ikke hos os. Her er ikke noget med, at man skal gøre noget for at undgå at støtte politiske partier, som man så ikke ved, om man alligevel er med til. Vi har rene linjer, og det er så enkelt: Vi bruger ingen penge på partistøtte.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
4 kommentarer » Læs mere…

15. november 2013

Hver syvende kommunalpolitiker vil bryde loven


Kommunalt ansatte skal ikke have ret til selv at vælge a-kasse og fagforening. Sådan mener hver syvende kommunalpolitiker ifølge en ny undersøgelse. Det er i mod den danske lovgivning.
Undersøgelsen, der er udført af Kristelig Fagbevægelse viser, at 14 % af de danske kommunalpolitikere ikke mener, at kommunalt ansatte skal have ret til selv at vælge fagforening og a-kasse. Det synes jeg er et foruroligende resultat.
Jeg synes, det er grotesk, at personer, der stiller op i et demokratisk valg, kan gå ind for noget ulovligt, nemlig at tvinge nogen ind i en bestemt a-kasse og fagforening. Det er utroværdigt og bør ikke finde sted i et demokrati.

Det vil jeg nu tage op overfor indenrigsminister Margrethe Vestager.

Ulovligt pres findes allerede
Flere steder oplever de kommunalt ansatte allerede at blive presset til at vælge fagforening. I en tidligere undersøgelse, som InFact lavede for Kristelig Fagbevægelse i efteråret, kom det nemlig frem, at hver syvende offentligt ansat føler sig presset til at være medlem af en bestemt fagforening.

Søren Fibiger Olesen, formand Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…

8. november 2013

Køber sig til indflydelse

Den kommunale valgkamp er i fuld gang. De fleste argumenterer for deres synspunkter. Men i nogle kommuner er der LO organisationer, der køber sig til indflydelse.
Her indgås skriftlige aftaler med S, SF og EL om, at de efter kommunalvalget skal arbejde for bestemte synspunkter. Til gengæld modtager de økonomisk støtte, samtidig med at LO anbefaler sine medlemmer at stemme på et af de tre partier.

Tåbelige aftaler
Som ansat i en konkurrerende fagforening kan jeg vælge at glæde mig over, at nogle lokale LO fagforeninger laver så tåbelige aftaler (citat LO-formand Harald Børsting). Og med den slags aftaler skyder sig selv i foden (citat arbejdsmarkeds- forsker Flemming Ibsen).
Men jeg glæder mig ikke over disse aftaler. Det er demokratiet for vigtigt til. Her må vi stå
sammen i respekt for den enkelte borgers ret til selv af vælge.
Vi vil selv bestemme

Danskerne ønsker ikke at andre skal bestemme, hvor de skal sætte deres kryds. Demokrati handler om, at den enkelte har størst mulig indflydelse på sit eget liv og at der findes institutioner, som gør det muligt for alle interesser frit at komme til orde. F.eks. gennem valg til kommuner og regioner. Når man på forhånd laver skriftlige aftaler om, at man betaler penge for bestemte meninger, er man i gang med at undergrave demokratiet.

Vi tror på kunderne
I Krifa er vi ikke partipolitiske. Vi tror på, at vore kunder selv er i stand til at vurdere, hvor krydset
skal sættes. Det skal vi ikke blande os i.
God valgkamp.
Politisk konsulent Rolf Weber

Skriv kommentar » Læs mere…