18. december 2013

Fakta om beskyldninger mod Krifa

Det LO-ejede medie Avisen.dk har bragt artikler med forkerte beskyldninger mod Kristelig Fagbevægelse.

I artiklerne beskyldes vi for at skulle støtte højreorienteret kirkeligt arbejde og være imod homoseksuelle. Fakta er, at vi hverken støtter nogen kirkelige organisationer eller politiske partier.

Alle er velkomne
Det er også fakta er, at vi kun har holdninger til arbejdsmarkedsrelevante spørgsmåll. Vi har intet imod homofile, og alle uanset seksuel orientering er velkomne som kunder og ansatte.
Nogle ansatte er engageret i kirker, andre er ikke. Men hvad der er af holdninger i sammenhænge, ansatte kommer i privat, kan ikke bruges som argument for, at vi skulle mene det samme.

Kurser på højt fagligt niveau
Vi beskyldes for at skulle deltage i kirkelige konferencer i USA. Fakta er, at det er kurser arrangeret af en amerikansk kirke, men det er ikke gudstjenester. Det er ledelseskurser på et højt fagligt niveau målrettet kristne ledere. Nogle af foredragsholderne har været Bono, Bill Gates og Tony Blair.

CSR er ikke missionerende arbejde
En tredje beskyldning er, at vi skulle støtte missionerende arbejde ude i verden. Fakta er, at vi ikke støtter missionsarbejde. Med nogle af vores CSR-midler har vi i en periode bl.a. hjulpet unge mennesker i Honduras ind på arbejdsmarkedet.
Det projekt bliver nu støttet af Danida, som ingen vel vil beskylde for at være ude i et missionerende arbejde. Med vores CSR-midler støtter vi i 2014 kræftramte børn gennem BørneCancerFonden.

Værdigrundlaget er klart
Endelig beskyldes vi for at skulle nedtone, at vores værdigrundlag er et kristent livs- og menneskesyn. Men det fremgår helt tydeligt af selve navnet: Kristelig Fagbevægelse. Det er også beskrevet helt åbent på vores hjemmeside.

Jesper Wengel, administrerende direktør, Kristelig Fagbevægelse
1 kommentar » Læs mere…

13. december 2013

Mandela-uge til inspiration


Det har været en Mandela-uge. Han er blevet fremhævet for at praktisere forsoning og tilgivelse. Vi kan alle lære af ham.

Mandela mødte ikke sine undertrykkere med hævn og gengældelse. Han rakte hånden frem og mødte dem med forsoning og tilgivelse. Det er mere end beundringsværdigt, det er værd at lade sig inspirere af.

Give igen eller bære over
Hvordan reagerer vi, hvis en kollega træder os over tæerne eller lignende? Er vores reaktion at ville give igen eller være overbærende?
Det ene kan få en konflikt til at udvikle sig, gå op i en spids og måske give varige skader på en relation; det andet kan forhindre en konflikt og styrke en relation.

Bestemmer selv
Vi kan selv være med til at afgøre, hvordan tonen og miljøet skal være på en arbejdsplads. Om vi vil være hårde over for hinanden og slå ned på hinandens fejl eller bære over med hinanden.
Vi kan ikke undgå, at uenigheder og konflikter opstår. Men vi kan have indflydelse på, hvordan en uenighed eller konflikt udvikler sig - eller ikke udvikler sig.

Løsninger med respekt for hinanden
Det betyder ikke, at vi bare skal finde os i alt. Det mener vi heller ikke som fagforening. Men man kan holde på sin ret og samtidig møde andre med respekt. Det gør vi også som fagforening. Det er Krifas dialogsyn udtryk for.
Vi taler vores kunders sag over for arbejdsgivere og i retssale. Men vi forsøger at finde løsninger ad dialogens vej og ønsker konflikter løst i en atmosfære, hvor man respekterer hinanden og hinandens interesser.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

6. december 2013

Behov for mindsteløn


Danmark er ved at stå alene i Europa ved ikke at have en mindsteløn. LO afviser at ændre på, at det alene er overenskomsterne, der bestemmer lønnen på det danske arbejdsmarked. Krifa vil gerne se fordomsfrit på mulighederne for, at vi får en mindsteløn.

Ifølge Ugebrevet A4 vil Tyskland indføre en lovbestemt mindsteløn, så der fremover kun er tre europæiske lande uden mindsteløn. Vi er det ene af dem, og de to andre er Italien og Sverige.
Af artiklen fremgår det også, at 22 europæiske lande har en lovbestemt mindsteløn, og at ca. 20 lande derudover har en almengjort mindsteløn, dvs. at en overenskomstaftalt løn ophæves til lov.

LO afviser
Forskere udtaler i artiklen, at Danmark er under pres for at overveje at få en mindsteløn. Arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen siger:
- Presset på den danske model kommer både fra social dumping, færre og færre fagligt organiserede og færre omfattet af overenskomster. Så Danmark er presset udefra og indefra, og det er ufornuftigt, at de faglige ledere gør det til et tabu og ikke tager diskussionen om almengørelse.

LO afviser, at der skal være en mindsteløn. De frygter, at den vil blive brugt til at presse folk på højere lønninger ned i løn.

Problemet skal løses
Krifa vil gerne være med til at vurdere mulighederne for en mindsteløn. Vi har ikke det forhold til den danske model, at der ikke må ske noget, som ændrer på den.
Det duer ikke, at der er åbenlyse problemer, der ikke bliver gjort noget ved, bare fordi det ikke passer ind i den form, den danske model har lige nu. Et af de åbenlyse problemer er, at der er for frit spil for, at arbejdsgivere kan ansætte udenlandsk arbejdskraft til meget lave lønninger.

Krifa parat til mindsteløn
Vi er positive over for en model, hvor det er overenskomsternes lønninger, der bliver ophævet til lov og dermed bliver den løn, man mindst skal have, når man arbejder på det danske arbejdsmarked.
Det betyder, at det stadig er arbejdsmarkedets parter, der gennem forhandling fastlægger lønningerne, men alle bliver sikret en mindsteløn, og det bliver lettere at forhindre løndumping.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…