6. december 2013

Behov for mindsteløn


Danmark er ved at stå alene i Europa ved ikke at have en mindsteløn. LO afviser at ændre på, at det alene er overenskomsterne, der bestemmer lønnen på det danske arbejdsmarked. Krifa vil gerne se fordomsfrit på mulighederne for, at vi får en mindsteløn.

Ifølge Ugebrevet A4 vil Tyskland indføre en lovbestemt mindsteløn, så der fremover kun er tre europæiske lande uden mindsteløn. Vi er det ene af dem, og de to andre er Italien og Sverige.
Af artiklen fremgår det også, at 22 europæiske lande har en lovbestemt mindsteløn, og at ca. 20 lande derudover har en almengjort mindsteløn, dvs. at en overenskomstaftalt løn ophæves til lov.

LO afviser
Forskere udtaler i artiklen, at Danmark er under pres for at overveje at få en mindsteløn. Arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen siger:
- Presset på den danske model kommer både fra social dumping, færre og færre fagligt organiserede og færre omfattet af overenskomster. Så Danmark er presset udefra og indefra, og det er ufornuftigt, at de faglige ledere gør det til et tabu og ikke tager diskussionen om almengørelse.

LO afviser, at der skal være en mindsteløn. De frygter, at den vil blive brugt til at presse folk på højere lønninger ned i løn.

Problemet skal løses
Krifa vil gerne være med til at vurdere mulighederne for en mindsteløn. Vi har ikke det forhold til den danske model, at der ikke må ske noget, som ændrer på den.
Det duer ikke, at der er åbenlyse problemer, der ikke bliver gjort noget ved, bare fordi det ikke passer ind i den form, den danske model har lige nu. Et af de åbenlyse problemer er, at der er for frit spil for, at arbejdsgivere kan ansætte udenlandsk arbejdskraft til meget lave lønninger.

Krifa parat til mindsteløn
Vi er positive over for en model, hvor det er overenskomsternes lønninger, der bliver ophævet til lov og dermed bliver den løn, man mindst skal have, når man arbejder på det danske arbejdsmarked.
Det betyder, at det stadig er arbejdsmarkedets parter, der gennem forhandling fastlægger lønningerne, men alle bliver sikret en mindsteløn, og det bliver lettere at forhindre løndumping.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.