21. januar 2014

Carsten Koch-udvalget på rette spor

 


Kristelig Fagbevægelse synes, Carsten Koch-udvalgets udspil er overvejende positivt.
Det er dejligt, at der lægges op til en mere individuel tilpasset indsats, og at der bliver færre proceskrav og mindre bureaukrat.

Især vil jeg fremhæve, at udvalget foreslår hjælp til fyrede allerede i opsigelsesperioden. Det er noget, vi har foreslået det politiske system i flere år og selv praktiserer med succes.

De af vores kunder, der får jobrådgivning i opsigelsesperioden, er i gennemsnit ledige i 18,9 uger, mens de, der ikke får jobrådgivning, i gennemsnit er ledige i 32,7 uger.

Frit valg mellem a-kasse og jobcenter
Det er også en god idé, hvis ledige uden særlige udfordringer kan vælge, om de i de første seks måneders ledighed vil have kontakt med a-kassen eller jobcentret. Det er også et forslag, der flugter en holdning, vi har.

Vi mener, de ledige kun skal have kontakt med a-kassen og ikke både a-kassen og jobcentret i de første seks måneder, de er ledige. Så det er et skridt i den rigtige retning, at nogle ledige frit kan vælge mellem a-kasse og jobcenter.

Men det retter ikke op på det ressourceproblem, at både a-kasse og jobcenter skal kunne tilbyde det samme i stedet for at fordele opgaverne mellem sig.

Opgør med one size fits all
Det har også Kristelig Fagbevægelses opbakning, at det foreslås, at ledige i højere får frihed til selv at vælge, hvornår de vil til samtale og selv kan vælge jobkonsulent. Det er på tide, at der gøres op med one size fits all.

Uddannelse skal give mening
Kristelig Fagbevægelse med på at diskutere ændringer af mulighederne for uddannelse, mens man er ledig. Uddannelse skal give mening, og vi vil gerne være med til at diskutere, om ordningen for seks ugers selvvalgt uddannelse kan skrues mere målrettet og effektivt sammen.

Vi synes også, det er i orden, at ledige selv tager et medansvar for en uddannelse. Så jeg kan gå med til, at ufaglærte ledige over 30 år, der tager en erhvervsuddannelse, selv er med til at finansiere den ved at gå ned på en lidt lavere dagpengesats, mens de uddanner sig.

Søren Fibiger Olesen, formand, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.