30. januar 2014

Elev-praktik


For mange er en elev-praktik det første møde med arbejdsmarkedet. Her kan du læse om noget, du skal være opmærksom på i din elevtid.

De første 3 måneder af din uddannelsesaftale med en arbejdsgiver er en prøveperiode, hvor du og din arbejdsgiver lige ser hinanden an. Hvis du eller din arbejdsgiver ikke ønsker at fortsætte samarbejdet, kan uddannelsesaftalen opsiges uden varsel og uden begrundelse.

Hvis du går i skole i prøvetiden, bliver din tid i skolen ikke regnet med til prøveperioden. Din prøveperiode forlænges, hvis du er væk i mere end 1 måned på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption eller fravær af særlig grund.

Kan jeg skifte praktiksted?
Efter de 3 månedes prøveperiode kan uddannelsesaftalen som udgangspunkt ikke opsiges, hverken af dig eller din arbejdsgiver. Hvis du skulle ønske et andet praktiksted, eller af andre årsager ønsker at stoppe, kan det ske, hvis du og din arbejdsgiver er enige om det.
Men du skal være opmærksom på, at hvis du selv ophæver din uddannelsesaftale, eller du og din arbejdsgiver er enige om at ophæve den, kan du som udgangspunkt ikke fortsætte i skolepraktik, men skal finde et nyt praktiksted.

Hvornår uddannelsesaftalen kan ophæves
Din arbejdsgiver kan ophæve uddannelsesaftalen, hvis du ikke opfylder din del af aftalen. Det kan være, du er blevet sygemeldt, og du ikke forventer at kunne komme tilbage.
For eksempel, hvis du er sosu-elev og har fået kroniske rygproblemer, eller hvis du er frisørelev og har fået eksem og derfor ikke kan fortsætte. Det kan også være, hvis du dumper flere gange, eller hvis du udebliver fra dit arbejde eller fra skole.

Du kan ophæve uddannelsesaftalen, hvis din arbejdsgiver ikke opfylder sin del af aftalen ved f.eks. manglende oplæring, eller du ikke får løn.

Forlængelse af uddannelsesaftalen
Din elevperiode kan forlænges ved sygdom og barsel, og hvis du dumper i skole- eller erhvervspraktikken.

Konkurs
Hvis det skulle ende så galt, at din arbejdsgiver går konkurs, kan du få din løn fra Lønmodtagernes Garantifond.

Dine rettigheder
Dine arbejdsforhold følger den overenskomst, som er gældende for dit område, uanset om din arbejdsgiver er omfattet af en overenskomst eller ej. Som elev er du omfattet af erhvervsuddannelsesloven, men det er værd at bemærke, at du også er omfattet af diverse anti-diskriminationsloves beskyttelse mod opsigelse, og de gælder allerede i prøvetiden. Du kan for eksempel ikke opsiges, fordi du er blevet gravid eller vil holde fædreorlov.

Anette Nilsson, juridisk centerchef, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.