26. februar 2014

Et bedre beskæftigelsessystem

Regeringens ekspertudvalg med Carsten Koch i spidsen er kommet med forslag til et bedre beskæftigelsessystem. Vi er enige i det meste af det, der bliver foreslået, men ikke det hele.

Vi er uenige i, at jobparate ledige skal kunne vælge mellem at være tilknyttet enten jobcentrene eller a-kasserne.
Vi anbefaler, at det udelukkende bliver a-kasserne og ikke jobcentrene, der har kontakten til de jobparate ledige i de første seks måneder af ledighedsindsatsen. På den måde får jobcentre og a-kasser mulighed for at specialisere sig og yde en mere målrettet indsats.

Hjælp fra opsigelsestidspunktet
Vi er enige i at lade indsatsen mod ledighed begynde, når en person opsiges, og ikke først, når han eller hun er ledig. Vi foreslår, at arbejdsgivere skal indberette en opsigelse til et centralt register, så a-kasserne kan sætte ind med en indsats over for deres medlemmer, så snart de er sagt op.

Vi har gode erfaringer
Vi tilbyder allerede selv jobrådgivning til kunder i deres opsigelsesperiode. For dem, der har taget imod tilbuddet, betyder det, at deres gennemsnitlige ledighed har været på 21,6 uger, mens den har været på 28,6 uger for dem, der ikke har fået jobrådgivning i opsigelsesperioden.

Mere frihed
Vi mener også, at jobparate ledige selv skal have lov at bestemme hyppighed, tid og sted, emne og form for deres samtaler, mens jobsøgende med andre problemer end ledighed med fordel kan mødes med lidt fastere formkrav.

Lån på SU-vilkår
Endelig synes vi, at ledige over 30 år, som går i gang med en ordinær uddannelse, kan få lån på samme vilkår som SU-berettigede.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.