20. februar 2014

I Serbien er fagforeningsfrihed en by i Rusland


Jeg har netop besøgt en fagforening i Serbien, som vi samarbejder med. Her blev jeg præsenteret for en grum og total uacceptabelt adfærd fra en bank.

Når banken ansætter medarbejdere, skal de skrive under på, at de ikke er medlem af en fagforening, og at de heller ikke har tænkt sig at blive det i fremtiden. Det er lodret imod menneskerettighederne og en fuldstændig uacceptabel adfærd, som må stoppes.
Min forargelse blev ikke mindre, da jeg hørte, at det drejer sig om Frankrigs største bank, og en af verdens allerstørste banker, nemlig Credit Agricole.

Mod menneskerettighederne
Artikel 11 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention lyder: ”Enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, herunder ret til at oprette og slutte sig til fagforeninger for at beskytte sine interesser”.
Denne bestemmelse kan vist ikke tolkes anderledes, end at Credit Agricoles praksis er helt ude af takt med menneskerettighederne.

Vil hjælpe
Jeg vil ikke nøjes med at forarges over, at noget sådant foregår. Jeg vil i de kommende uger støtte og hjælpe den serbiske fagbevægelse med at komme sådanne krænkelser af menneskerettigheder til livs.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.