6. februar 2014

Lønforhandling


Gå ikke glip af din lønforhandling. Forhandlingerne om Ny Løn er i fuld gang i det offentlige. Læs her, hvad du skal være opmærksom på for at forbedre dine muligheder for at få mere i løn.

Ny Løn bliver som regel forhandlet en gang om året i perioden januar til maj, medmindre der er aftalt noget andet lokalt. Ny Løn åbner blandt andet mulighed for at aftale individuelle løntillæg, der forhandles på den enkelte arbejdsplads.

Kriterier for løntillæg
Du kan for eksempel få et individuelt løntillæg, hvis du har særlige arbejdsopgaver, der ligger udover hvad der normalt forventes i stillingen, eller hvis du har erhvervserfaring og/eller ekstra uddannelse, der er relevant for stillingen.
Hos din leder eller tillidsrepræsentant kan du få oplyst fastlagte kriterier/lønpolitik, der danner grundlag for lønforhandlingerne.

Tillidsrepræsentantens rolle
Din leder og tillidsrepræsentant kan fortælle dig, hvornår der er lønforhandlinger på din arbejdsplads. Tillidsrepræsentanten for den fagforening, der har overenskomsten på din arbejdsplads, forhandler med arbejdsgiveren om, hvem af de ansatte tillidsrepræsentanten synes skal have mere i løn og hvor meget.

Hvem der kan indstille til løntillæg
Enkelte grupper af ansatte kan selv forhandle løn med arbejdsgiveren. Ansatte, der ikke hører under de grupper, kan få deres fagforening til at indstille til en lønstigning. Lederen kan også indstille, eller du kan selv indstille, men indstiller du selv, anbefaler vi, det går via din leder.
Tillidsrepræsentanten skal dog efterfølgende godkende den foreslåede lønforhøjelse og kan afvise den.

Tjek din lønseddel
Du skal være opmærksom på, om der ligger en lokalaftale, som berettiger til et løntillæg. Er du ikke medlem af den fagforening, der har overenskomsten på din arbejdsplads, kan det nogle gange ske, at tillidsrepræsentanten overser at oplyse om det. Det kan også være din leder, der ikke indberetter tillæggene til lønkontoret.
Vi har set eksempler på, at der på en arbejdsplads kun blev givet tillæg til medlemmer af den LO-fagforening, der havde overenskomsten, selv om det stod i lokalaftalen, at alle var berettigede til tillægget. Du kan spørge din leder, om der findes en lokalaftale.

Fagforeningsforhold må ikke spille en rolle
Inden for det offentlige er arbejdsgiveren underlagt et krav om, at der ikke må ske urimelig forskelsbehandling, fx at man afviser lønstigning til ansatte, som ikke er medlem af en bestemt fagforening.

Spørg, hvad der kan give mere i løn
Husk, at en lønforhandling, ikke automatisk indebærer at der kommer mere i lønningsposen. Hvis du ikke får noget, kan du spørge din leder, hvad der skal til for at komme i betragtning ved næste lønforhandling. Du kan læse mere om dine rettigheder i forhold til ny løn her.

Anette Nilsson, juridisk centerchef, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.