26. marts 2014

En parodi på overenskomstforhandlinger

LO-fagforeningernes måde at forhandle overenskomster på har spillet fallit, mener Malerforbundets formand, og den er en parodi på decentrale forhandlinger, mener arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen ifølge epn.dk

Jeg kan følge kritikken, for selvom vi i de her dage oplever, at forskellige LO-fagforeninger står frem og siger, at nu har de forhandlet et forlig til en ny overenskomst på plads, er virkeligheden, at de stort set følger, hvad der er aftalt i forliget til en ny overenskomst på industriens område.
DI og CO-industri dikterer, hvad de andre LO-fagforeninger kan opnå i deres forhandlinger.

Fordele med tværfaglige overenskomster
Krifas måde at forhandle overenskomster på er anderledes og efter min mening mere reel og effektiv. De generelle forhold i vores overenskomster fastlægger vi på én gang, fordi vi har tværfaglige overenskomster. Og så supplerer vi med særlige fagspecifikke aftaler.
På den måde undgår vi at forhandle om det samme i flere omgange, og vi tager hensyn til særlige brancheforhold.

Kurt Bech, chef for Overenskomstenheden, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

19. marts 2014

Ledige er mest stressede

Stress er mere end dobbelt så udbredt blandt ledige end hos folk i arbejde. 19 procent i job er stressede, mens det er 42 procent blandt dem, der er ledige. Det fremgår af en undersøgelse fra beskæftigelsesregion Midtjylland.

Det er en kendt sag, at det er hårdt at være jobsøgende. Det går hårdt ud over selvtilliden og mange oplever, at de bliver mindre sociale og mere indesluttede, og det fremmer ikke mulighederne for at gå i job igen.
For en del resulterer tabet af job i, at de bliver ramt af stress. Hvad skal man som jobsøgende gøre for, at det ikke sker, og er det først sket, hvad kan man da gøre for at blive hel igen?

Vær aktiv
Vi har alle brug for anerkendelse og det at føle sig værdifuld. Som ledig skal vi finde det andre steder end i jobbet. For mange opstår der balance på ny, når den gamle identitet fra jobbet skiftes ud med en ny identitet.
Du kan som jobsøgende overveje, om du gennem det at gøre et stykke frivilligt arbejde kunne genvinde noget af det, som du tidligere fik i dit job. Ved at opdyrke netværk, holde kontakten til dem, du kender, og gerne udbygge relationer i din søgen på job, kan du måske holde gejsten oppe og opleve, at dem, du møder på sin vej, giver en ny energi og tiltro til, at du er OK og nok skal komme videre med et nyt virke.

A-kassen kan hjælpe
Din a-kasse kan hjælpe dig. I Krifa kan du få alle de samtaler, du ønsker, med jobkonsulenter. De kender arbejdsmarkedet og mulighederne og kan guide dig videre mod dit næste job.
Er det ikke nok, kan du tegne et pluskunde-medlemskab i fagforeningen og få alle de karrieresamtaler, som du ønsker. Hyppige samtaler om jobsøgning og afklaring får jobsøgende hurtigere i arbejde, så det er hjælp til selvhjælp at gøre brug af de tilbud, som din a-kasse og fagforening tilbyder dig.

Andreas Kruse, arbejdsmarkedskonsulent, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

12. marts 2014

Tid for at aftale ferie


Det er tid til ferieplanlægning rundtomkring på de danske arbejdspladser. Læs her om dine rettigheder.

Ferieloven er grundlaget for reglerne om at holde ferie. I en overenskomst eller en kontrakt kan der være aftalt forhold, der er bedre end dem, ferieloven giver ret til, men du kan aldrig få dårligere vilkår end dem i ferieloven. Det er dem, jeg gør rede for her.

Ret til tre ugers hovedferie
Du har ret til fem ugers ferie. De tre uger kaldes hovedferie, og du har ret til at holde ferie i tre sammenhængende uger i perioden fra den 1. maj til den 30. september. Din chef bestemmer, hvornår du kan holde ferie, men har pligt til så vidt muligt at tage hensyn til dine ferieønsker, som for eksempel ferie i skoleferien.
Din chef skal også varsle din hovedferie senest tre måneder, før den skal holdes.

Hvis din virksomhed holder ferielukket
Resten af ferien skal varsles en måned før, den skal holdes.
Udgangspunktet er, at når først ferien er aftalt, kan den ikke ændres igen. Det gælder også, selvom arbejdsgiveren kan nå at ændre ferien med det krævede varsel.
Hvis din virksomhed holder ferielukket, skal du holde ferie der. Det skal dog stadig varsles med korrekt varsel.

Ferie, løn og feriepenge
Du har altid ret til at holde fem ugers ferie, men om du får løn under ferien, afhænger af, om du har optjent ret til feriepenge. Enten får du ferie med løn, eller også får du feriepenge, der svarer til 12,5 procent af din samlede løn fra din arbejdsgiver i optjeningsåret. Optjeningsåret er fra januar til december, og ferieåret er fra maj til april.

Ferie og sygdom
Hvis du er syg, kan du som udgangspunkt ikke rejse på ferie i udlandet. Men kan en ferie forbedre din helse, kan du i nogle tilfælde rejse på ferie, selvom du er syg. Om du kan det, beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde og afhænger af, hvorfor du er sygemeldt mv. Tag en dialog med kommunen og din arbejdsgiver om det.
Der er også regler om, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg under ferien, det kan du læse om i denne blog.

Hvile ud og slappe af
En EU-dom fra 2012 beskriver, hvorfor vi skal holde ferie: "Formålet med ferie er at give arbejdstageren en mulighed for at hvile ud og have en periode til rådighed, hvorunder han kan slappe af og nyde sin fritid". Se frem til det!

Anette Nilsson, juridisk centerchef, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

7. marts 2014

Fagforeninger skal forny sig

Jyllands-Posten og andre medier har i denne uge skrevet om, at fagbevægelsen smuldrer. Alene LO-familien har de seneste 10 år mistet 350.000 medlemmer.Den tid er forbi, hvor man kan drive en fagforening på traditioner. Man melder sig ikke længere i en fagforening bare fordi ens forældre gjorde det, eller fordi kollegaerne gør det. En fagforening skal være relevant, og den skal give værdi for mig, hvis jeg skal hoppe med på vognen.

Fagforeninger bløder
Når så mange fagforeninger i dag bløder, og medlemmer fosser ud, skyldes det, at man ikke har fokus på det enkelte medlem og det enkelte medlems muligheder og behov. Fagbevægelsen har gennem årene opnået fantastiske resultater. Men vores samfund forandrer sig, og i dag er der helt andre kampe, der skal kæmpes. Det er ikke længere nok at kæmpe for kollektive rettigheder. Mange undersøgelser viser, at danske lønmodtagere er langt mere optaget af, at de har gode relationer til chef og kollegaer, at de oplever arbejdsglæde og at de har mulighed for at udvikle sig selv og deres karriere.

Krifa går foran
I Krifa har vi heldigvis ikke oplevet tilbagegang i samme omfang som de andre store fagforeninger. Vi har også den holdning, at det er vores eget ansvar at gøre os attraktive over for vores kunder. Vi har taget en række initiativer i denne forandringsproces.
Det har blandt andet betydet, at vi i efteråret åbnede seks karrierecentre. Det gjorde vi for ikke kun at være her for vores kunder, når de har problemer i deres arbejdsliv. Vi ønsker at holde dem i form i deres job og karriere. Uanset om de er ledige, nye eller erfarne på arbejdsmarkedet, vil vi give dem sparring og inspiration til at komme videre, udvikle sig og lære nyt.
 
Tre pakker
Vi har også tænkt nyt ved at tilbyde tre forskellige fagforeningspakker til tre forskellige priser, så man ikke bare skal tage et standardprodukt, men kan vælge det, der passer til ens behov og pengepung.
 
Konkurrence holder os igang
I stedet for at jamre over konkurrence med andre fagforeninger lader vi den være en kilde til at holde os i gang, så danske lønmodtagere kan opleve os som en moderne fagforening med relevante tilbud til en god pris.

Politisk konsulent Allan Bruhn
Skriv kommentar » Læs mere…