26. marts 2014

En parodi på overenskomstforhandlinger

LO-fagforeningernes måde at forhandle overenskomster på har spillet fallit, mener Malerforbundets formand, og den er en parodi på decentrale forhandlinger, mener arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen ifølge epn.dk

Jeg kan følge kritikken, for selvom vi i de her dage oplever, at forskellige LO-fagforeninger står frem og siger, at nu har de forhandlet et forlig til en ny overenskomst på plads, er virkeligheden, at de stort set følger, hvad der er aftalt i forliget til en ny overenskomst på industriens område.
DI og CO-industri dikterer, hvad de andre LO-fagforeninger kan opnå i deres forhandlinger.

Fordele med tværfaglige overenskomster
Krifas måde at forhandle overenskomster på er anderledes og efter min mening mere reel og effektiv. De generelle forhold i vores overenskomster fastlægger vi på én gang, fordi vi har tværfaglige overenskomster. Og så supplerer vi med særlige fagspecifikke aftaler.
På den måde undgår vi at forhandle om det samme i flere omgange, og vi tager hensyn til særlige brancheforhold.

Kurt Bech, chef for Overenskomstenheden, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.