12. marts 2014

Tid for at aftale ferie


Det er tid til ferieplanlægning rundtomkring på de danske arbejdspladser. Læs her om dine rettigheder.

Ferieloven er grundlaget for reglerne om at holde ferie. I en overenskomst eller en kontrakt kan der være aftalt forhold, der er bedre end dem, ferieloven giver ret til, men du kan aldrig få dårligere vilkår end dem i ferieloven. Det er dem, jeg gør rede for her.

Ret til tre ugers hovedferie
Du har ret til fem ugers ferie. De tre uger kaldes hovedferie, og du har ret til at holde ferie i tre sammenhængende uger i perioden fra den 1. maj til den 30. september. Din chef bestemmer, hvornår du kan holde ferie, men har pligt til så vidt muligt at tage hensyn til dine ferieønsker, som for eksempel ferie i skoleferien.
Din chef skal også varsle din hovedferie senest tre måneder, før den skal holdes.

Hvis din virksomhed holder ferielukket
Resten af ferien skal varsles en måned før, den skal holdes.
Udgangspunktet er, at når først ferien er aftalt, kan den ikke ændres igen. Det gælder også, selvom arbejdsgiveren kan nå at ændre ferien med det krævede varsel.
Hvis din virksomhed holder ferielukket, skal du holde ferie der. Det skal dog stadig varsles med korrekt varsel.

Ferie, løn og feriepenge
Du har altid ret til at holde fem ugers ferie, men om du får løn under ferien, afhænger af, om du har optjent ret til feriepenge. Enten får du ferie med løn, eller også får du feriepenge, der svarer til 12,5 procent af din samlede løn fra din arbejdsgiver i optjeningsåret. Optjeningsåret er fra januar til december, og ferieåret er fra maj til april.

Ferie og sygdom
Hvis du er syg, kan du som udgangspunkt ikke rejse på ferie i udlandet. Men kan en ferie forbedre din helse, kan du i nogle tilfælde rejse på ferie, selvom du er syg. Om du kan det, beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde og afhænger af, hvorfor du er sygemeldt mv. Tag en dialog med kommunen og din arbejdsgiver om det.
Der er også regler om, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg under ferien, det kan du læse om i denne blog.

Hvile ud og slappe af
En EU-dom fra 2012 beskriver, hvorfor vi skal holde ferie: "Formålet med ferie er at give arbejdstageren en mulighed for at hvile ud og have en periode til rådighed, hvorunder han kan slappe af og nyde sin fritid". Se frem til det!

Anette Nilsson, juridisk centerchef, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.