30. april 2014

Gode forslag i reform, men også manglerHovedpunkterne i regeringens beskæftigelsesreform er positive, men der er også mangler.
 
Det er positivt, at der lægges op til at begynde en indsats over for ledige tidligere end nu, men jeg mangler et forslag om, at beskæftigelsesindsatsen skal begynde fra den dag, en person bliver sagt op, og ikke først, når vedkommende bliver ledig.
Vi har gennem længere tid tilbudt det til egne kunder og vil blive ved med det.

Vi er parate til samtaler med de ledige
Forslaget om, at a-kasserne og ikke jobcentrene skal have kontakten med de ledige i de første seks måneder, de er ledige, hilser jeg velkomment, og vi er parate til at gå ind i opgaven.

Jeg glæder sig også over, at der er tænkt specifikt i forhold til langtidsledige, men hæfter sig ved, at der mangler et bud på, hvad der specifikt skal ske i tiden mellem 6 måneder og 16 måneders ledighed.

Støtter uddannelse på dagpenge
Vi tøtter at give ufaglærte ledige tilbud om at uddanne i to år på dagpenge. Og støtten gælder også, at det må ske til en sats på 80 procent af dagpengesatsen. Det styrker motivationen, og det er i orden, at den enkelte må tage et medansvar for sin uddannelse. Især er det i orden, fordi der også skal være mulighed for at få et lån på favorable vilkår.

Endelig går vi ind for forslaget om, at samtalerne med a-kassen ikke skal være efter et fast skema, men skal tilpasses den enkeltes behov.

Ikke en spareøvelse
Til Christiansborg vil jeg sende det signal, at politikerne bør gå ind i seriøse forhandlinger og ikke tænke i at spare penge på beskæftigelsesindsatsen. Det gælder om at bruge midlerne fornuftigt og effektiv, men til gavn for de ledige. Som a-kasse er vi parate til at tage ansvar for de ledige. Det samme må vi forlange af politikerne.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

29. april 2014

Kamp eller dialog


Den 1. maj er lønmodtagernes dag. Traditionelt set er den blevet kaldt arbejdernes internationale kampdag. Jeg vil hellere kalde den en dialog-dag.

1. maj-møderne tydeliggør en væsentlig forskel på LO og Krifa. Forskellen ligger ikke i vores mål - gode løn- og arbejdsforhold for lønmodtagere - men i den måde, vi vil nå målet på.

Klassekamp eller dialog
LOs metode er klassekamp, vores metode er dialog. Det betyder et forskelligt syn på arbejdsgivere og forskellige måder at varetage lønmodtageres interesser på.
LO lægger vægt på at kunne kæmpe mod arbejdsgiverne med strejker. Vi tror på, at de bedste resultater bliver opnået gennem forhandling og dialog i gensidig respekt for hinanden og hinandens interesser.

Mange fælles interesser
Vi er på lønmodtagernes side, men mener, at lønmodtagere og arbejdsgivere er afhængige af hinanden og har mange fælles interesser.
At det går en arbejdsgiver godt, er en forudsætning for, at de ansatte kan beholde deres job og få en god løn. At medarbejderne er tilfredse, er en forudsætning for, at de bliver i deres job og gerne vil yde end god indsats.

Fjendebilleder skader
Selvfølgelig er der også interessemodsætninger mellem arbejdsgivere og de ansatte, for eksempel at de ansatte gerne vil have så høj en løn som muligt, og at arbejdsgiveren gerne vil holde omkostningerne nede.
Men det skader begge parter at danne fjendebilleder af hinanden. Det gavner begge parter at respektere hinandens interesser og finde løsninger ved at gå i dialog med hinanden i stedet for at bekrige hinanden.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

25. april 2014

Brug for fornyelse

I disse dag sidder beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og sveder over et udspil til et nyt beskæftigelsessystem for de ledige.

Hun skal tage stilling til, hvilke anbefalinger fra hendes egen kommission (Carsten Koch-udvalget) der skal bruges. Hvor mange penge koster forslagene, hvad kan betale sig, og hvor meget skal der spares på området? Hvad kan der skabes konsensus om i regeringen, og hvad kan lade sige gøre i et bredt forlig med SF, V og DF? Hvordan holdes Enhedslisten i skak osv., osv.

Men hvad gavner den ledige?
Alle disse spørgsmål og overvejelser må en minister naturligvis gøre sig, og jeg er glad for, at jeg ikke sidder på Mette Frederiksens stol.
Men egentlig burde det være helt andre spørgsmål, der skulle findes svar på: Hvad gavner den ledige? Hvordan hjælper vi som samfund og a-kasse den ledige bedst muligt ud af den ulykkelige situation at have mistet sit arbejde?

Forenkling og fokus på den enkelte
Hvis det var de spørgsmål, som havde førsteprioritet og fokus, så kunne jeg godt give svarene, og her er nogle af dem:
  • De ledige er forskellige og skal derfor behandles forskelligt i forhold til deres situation.
  • Væk med dobbeltsamtaler i a-kasse og jobcenter.
  • Lad den ledige tage ansvar for egen situation, og lad systemet støtte og supportere den ledige.
  • Lad a-kassen have den støttende funktion de første 6 måneder af ledighedsperioden.

Jeg håber, at ikke kun Mette Frederiksen, men alle politiske partier tager udgangspunkt i de lediges behov og finder de rigtige løsninger i stedet for at lade de lediges forhold blive en del af det storpolitiske spil.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
1 kommentar » Læs mere…

14. april 2014

Lars Løkke besøgte Krifa


Venstres formand Lars Løkke Rasmussen har lagt vejen forbi Krifa Sønderjylland.

Afdelingschef i Sønderjylland Kristina Bay og Krifas formand Søren Fibiger Olesen var værter.

Mindre bureaukrati
Lars Løkke snakkede med en kunde, der var frustreret over, at der var så mange ind over hendes sag hos jobcenteret.
- Er det reglerne, der er forkerte, eller er det håndteringen af dem, der kunne være mere smidig, spurgte Løkke til det bureaukratiske samspil i beskæftigelsessystemet.

Mere individuel tilgang
Meldingen fra Krifas formand Søren Fibiger Olesen var klar:
- Jeg ønsker, at vi får en meget mere individuel tilgang. At vi får lavet et system, der ikke er så firkantet, men tager udgangspunkt i den enkelte.

Frihed til at vælge fagforening
Søren Fibiger Olesen opfordrede Lars Løkke til at gøre noget ved, at fagforeningspres stadig er en realitet. Lars Løkke var enig i, at der bør være frihed til at vælge fagforening, men sagde også, at det jo ikke kun handler om jura, for juraen er nem nok.

Mikkel Hundborg, kommunikationsrådgiver, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

4. april 2014

Bliv erhvervsmentorMange unge går rundt med et stort behov for hjælp fra andre mere modne og erfarne. Det er et stort problem, at hver femte af de unge 16–29-årige er uden job, uddannelse, lære- eller praktikplads.

Jeg har selv været optaget af de sidste uger at finde erhvervsmentorer til et pilotprojekt, hvor vi vil hjælpe 10 unge. Krifa har indgået et samarbejde med Foreningen Nydansker. De står for at klæde mentorerne på til opgaven. De formidler også kontakten til de unge danskere eller nydanskere, der har brug for en mentor.

Alle vinder
Det er et rigtig spændende projekt med mange vindere. De unge får hjælp fra en erfaren mentor, og mentorerne får selv afprøvet deres kompetencer og får oplevelsen af at gøre en forskel for et andet menneske.

10 Krifa-mentorer
Vores mål var at finde 10 af Krifas ledere eller andre i Krifa med erhvervserfaring og erhvervsnetværk. Vi spurgte 12 personer, om de var parate til at bruge noget af deres fritid på at blive erhvervsmentor. Jeg blev vildt begejstret over, at 10 af dem hurtigt meldte tilbage og sagde ja til opgaven. De glæder sig nu alle til at komme i gang og gøre noget for en ung, der har brug for deres hjælp.

Du kan også blive mentor
Projektet kører i København og Nordsjælland og vil senere blive bredt ud i hele landet. Du kan også hjælpe. Hvis du har erhvervserfaring og et erhvervsnetværk, kan du også blive erhvervsmentor. Du kan kontakte Foreningen Nydansker på info@foreningen-nydansker.dk eller på telefon 3393 4383.

Allan Bruhn, politisk konsulent, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…