4. april 2014

Bliv erhvervsmentorMange unge går rundt med et stort behov for hjælp fra andre mere modne og erfarne. Det er et stort problem, at hver femte af de unge 16–29-årige er uden job, uddannelse, lære- eller praktikplads.

Jeg har selv været optaget af de sidste uger at finde erhvervsmentorer til et pilotprojekt, hvor vi vil hjælpe 10 unge. Krifa har indgået et samarbejde med Foreningen Nydansker. De står for at klæde mentorerne på til opgaven. De formidler også kontakten til de unge danskere eller nydanskere, der har brug for en mentor.

Alle vinder
Det er et rigtig spændende projekt med mange vindere. De unge får hjælp fra en erfaren mentor, og mentorerne får selv afprøvet deres kompetencer og får oplevelsen af at gøre en forskel for et andet menneske.

10 Krifa-mentorer
Vores mål var at finde 10 af Krifas ledere eller andre i Krifa med erhvervserfaring og erhvervsnetværk. Vi spurgte 12 personer, om de var parate til at bruge noget af deres fritid på at blive erhvervsmentor. Jeg blev vildt begejstret over, at 10 af dem hurtigt meldte tilbage og sagde ja til opgaven. De glæder sig nu alle til at komme i gang og gøre noget for en ung, der har brug for deres hjælp.

Du kan også blive mentor
Projektet kører i København og Nordsjælland og vil senere blive bredt ud i hele landet. Du kan også hjælpe. Hvis du har erhvervserfaring og et erhvervsnetværk, kan du også blive erhvervsmentor. Du kan kontakte Foreningen Nydansker på info@foreningen-nydansker.dk eller på telefon 3393 4383.

Allan Bruhn, politisk konsulent, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.