30. april 2014

Gode forslag i reform, men også manglerHovedpunkterne i regeringens beskæftigelsesreform er positive, men der er også mangler.
 
Det er positivt, at der lægges op til at begynde en indsats over for ledige tidligere end nu, men jeg mangler et forslag om, at beskæftigelsesindsatsen skal begynde fra den dag, en person bliver sagt op, og ikke først, når vedkommende bliver ledig.
Vi har gennem længere tid tilbudt det til egne kunder og vil blive ved med det.

Vi er parate til samtaler med de ledige
Forslaget om, at a-kasserne og ikke jobcentrene skal have kontakten med de ledige i de første seks måneder, de er ledige, hilser jeg velkomment, og vi er parate til at gå ind i opgaven.

Jeg glæder sig også over, at der er tænkt specifikt i forhold til langtidsledige, men hæfter sig ved, at der mangler et bud på, hvad der specifikt skal ske i tiden mellem 6 måneder og 16 måneders ledighed.

Støtter uddannelse på dagpenge
Vi tøtter at give ufaglærte ledige tilbud om at uddanne i to år på dagpenge. Og støtten gælder også, at det må ske til en sats på 80 procent af dagpengesatsen. Det styrker motivationen, og det er i orden, at den enkelte må tage et medansvar for sin uddannelse. Især er det i orden, fordi der også skal være mulighed for at få et lån på favorable vilkår.

Endelig går vi ind for forslaget om, at samtalerne med a-kassen ikke skal være efter et fast skema, men skal tilpasses den enkeltes behov.

Ikke en spareøvelse
Til Christiansborg vil jeg sende det signal, at politikerne bør gå ind i seriøse forhandlinger og ikke tænke i at spare penge på beskæftigelsesindsatsen. Det gælder om at bruge midlerne fornuftigt og effektiv, men til gavn for de ledige. Som a-kasse er vi parate til at tage ansvar for de ledige. Det samme må vi forlange af politikerne.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.