29. april 2014

Kamp eller dialog


Den 1. maj er lønmodtagernes dag. Traditionelt set er den blevet kaldt arbejdernes internationale kampdag. Jeg vil hellere kalde den en dialog-dag.

1. maj-møderne tydeliggør en væsentlig forskel på LO og Krifa. Forskellen ligger ikke i vores mål - gode løn- og arbejdsforhold for lønmodtagere - men i den måde, vi vil nå målet på.

Klassekamp eller dialog
LOs metode er klassekamp, vores metode er dialog. Det betyder et forskelligt syn på arbejdsgivere og forskellige måder at varetage lønmodtageres interesser på.
LO lægger vægt på at kunne kæmpe mod arbejdsgiverne med strejker. Vi tror på, at de bedste resultater bliver opnået gennem forhandling og dialog i gensidig respekt for hinanden og hinandens interesser.

Mange fælles interesser
Vi er på lønmodtagernes side, men mener, at lønmodtagere og arbejdsgivere er afhængige af hinanden og har mange fælles interesser.
At det går en arbejdsgiver godt, er en forudsætning for, at de ansatte kan beholde deres job og få en god løn. At medarbejderne er tilfredse, er en forudsætning for, at de bliver i deres job og gerne vil yde end god indsats.

Fjendebilleder skader
Selvfølgelig er der også interessemodsætninger mellem arbejdsgivere og de ansatte, for eksempel at de ansatte gerne vil have så høj en løn som muligt, og at arbejdsgiveren gerne vil holde omkostningerne nede.
Men det skader begge parter at danne fjendebilleder af hinanden. Det gavner begge parter at respektere hinandens interesser og finde løsninger ved at gå i dialog med hinanden i stedet for at bekrige hinanden.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.