28. maj 2014

Rekord i jobannoncer

Ikke siden 2008 har der været så mange jobannoncer på internettet.
 
I april måned var der 18.400 nye jobannoncer på internettet, oplyser Jobindex. De fortæller også, at der ikke har været så mange nye jobannoncer på en måned siden oktober 2008, hvor finanskrisen startede. Der er korrigeret for sæsonudsving og for, at der var påskeferie i april.

Det er et lyspunkt for ledige, men der er selvfølgelig stadig mange, der søger de samme stillinger, så det gælder om at gøre sit bedste, når man søger et job.

Vi vil gerne inspirere dig
På vores hjemmeside kan du læse en række gode tips til, hvordan du kan lykkes med din jobsøgning.

Ove Klausen, kommunikationsmedarbejder, Krifa
1 kommentar » Læs mere…

20. maj 2014

EU-kandidater: Social dumping er ikke EUs problem


7 ud af 10 af de danske EU-kandidater mener, at social dumping på det danske arbejdsmarked er et nationalt anliggende, som Danmark selv må løse. Det fremgår af en analyse, vi har lavet blandt de danske EU-kandidater.

De er blevet spurgt: "Hvilken rolle skal EU spille i forhold til social dumping på det danske arbejdsmarked".

70 procent svarer, at "Det er et nationalt anliggende, som Danmark selv må løse", 3 procent, at "EU skal forlange, at alle lande i EU indfører en lovbestemt minimumsløn", og 14 procent svarer, at "EU skal beslutte, at relevante overenskomster skal ophøjes til lov, så alle mindst skal have den overenskomstmæssigt bestemte minimumsløn". Desuden svarer 14 procent "Andet".

Støtte til Krifa-forslag mod løndumping
Vi ser et misforhold mellem, at social dumping er et fælleseuropæisk problem, og at flertallet af de danske EU-kandidater ikke ser det som et problem, EU skal gøre noget ved.

Men samtidig glæder det os, at næsten hver syvende af de danske kandidater foreslår at ophøje relevante overenskomster til lov, så den aftalte løn i dem bliver en minimumsløn.

Det er også denne almengørelse af overenskomster, vi ser som det bedste bud på at forhindre løndumping,

Vi har lavet analysen blandt alle opstillede 100 kandidater til EU-Parlamentsvalget, og 37 procent har svaret.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

14. maj 2014

LO siger OK til mobning på arbejdspladsen


Næstformanden for LO Lizette Risgaard blev i radioavisen onsdag morgen (14. maj) spurgt, om hun synes, det er okay at hænge lister op i kantinen på arbejdspladsen med navne på kollegaer, der ikke er medlemmer af den ”rigtige” fagforening.

Hvis man f.eks. er medlem hos Krifa, så må man jo stå ved, at man ikke ønsker at være en del af det faglige fællesskab, sagde Lizette Risgaard til Radioavisen.

Gabestoksmetoder
Når næstformanden i LO nu helt åbenlyst går ud og blåstempler den slags gabestoksmetoder på arbejdspladserne, står det i skærende kontrast til alt, hvad vi som samfund ellers kæmper for.
I Danmark vil vi selvfølgelig ikke finde os i, at vores børn bliver mobbet i skolen, og vi er nået rigtig langt med anti-mobbe-kampagner og lignende.

Vis respekt for det frie valg
I Krifa er vi stærkt imod det menneskesyn, som dagens udmelding fra LO er udtryk for. Vi ønsker ikke et samfund, hvor det er o.k. at mobbe hinanden på arbejdspladserne. Vi ønsker et samfund, hvor vi respekterer den enkeltes frie valg til selv at vælge fagforening, og hvor den mobbefri zone ikke er forbeholdt børnene i skolegården.

Mobbefri arbejdsplads
Både børn og voksne har krav på en mobbefri hverdag. Desværre bidrager dagens opsigtsvækkende udmelding fra LO ikke ligefrem til at fremme en mobbefri kultur på de danske arbejdspladser. værtimod.
I Krifa kender vi selv til kunder, der på den ene eller anden måde oplever mobning på bestemte arbejdspladser. Udover sedler med navne på opslagstavlen i kantinen kan det også være kunder, der oplever, at kollegaer ikke vil spise sammen med dem, at tillidsmanden konstant er på nakken af dem, eller at de oplever begrænsninger i forhold til at få del i ny løn.

Har du oplevet fagforenings-mobning på din arbejdsplads?

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…