20. maj 2014

EU-kandidater: Social dumping er ikke EUs problem


7 ud af 10 af de danske EU-kandidater mener, at social dumping på det danske arbejdsmarked er et nationalt anliggende, som Danmark selv må løse. Det fremgår af en analyse, vi har lavet blandt de danske EU-kandidater.

De er blevet spurgt: "Hvilken rolle skal EU spille i forhold til social dumping på det danske arbejdsmarked".

70 procent svarer, at "Det er et nationalt anliggende, som Danmark selv må løse", 3 procent, at "EU skal forlange, at alle lande i EU indfører en lovbestemt minimumsløn", og 14 procent svarer, at "EU skal beslutte, at relevante overenskomster skal ophøjes til lov, så alle mindst skal have den overenskomstmæssigt bestemte minimumsløn". Desuden svarer 14 procent "Andet".

Støtte til Krifa-forslag mod løndumping
Vi ser et misforhold mellem, at social dumping er et fælleseuropæisk problem, og at flertallet af de danske EU-kandidater ikke ser det som et problem, EU skal gøre noget ved.

Men samtidig glæder det os, at næsten hver syvende af de danske kandidater foreslår at ophøje relevante overenskomster til lov, så den aftalte løn i dem bliver en minimumsløn.

Det er også denne almengørelse af overenskomster, vi ser som det bedste bud på at forhindre løndumping,

Vi har lavet analysen blandt alle opstillede 100 kandidater til EU-Parlamentsvalget, og 37 procent har svaret.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.