14. maj 2014

LO siger OK til mobning på arbejdspladsen


Næstformanden for LO Lizette Risgaard blev i radioavisen onsdag morgen (14. maj) spurgt, om hun synes, det er okay at hænge lister op i kantinen på arbejdspladsen med navne på kollegaer, der ikke er medlemmer af den ”rigtige” fagforening.

Hvis man f.eks. er medlem hos Krifa, så må man jo stå ved, at man ikke ønsker at være en del af det faglige fællesskab, sagde Lizette Risgaard til Radioavisen.

Gabestoksmetoder
Når næstformanden i LO nu helt åbenlyst går ud og blåstempler den slags gabestoksmetoder på arbejdspladserne, står det i skærende kontrast til alt, hvad vi som samfund ellers kæmper for.
I Danmark vil vi selvfølgelig ikke finde os i, at vores børn bliver mobbet i skolen, og vi er nået rigtig langt med anti-mobbe-kampagner og lignende.

Vis respekt for det frie valg
I Krifa er vi stærkt imod det menneskesyn, som dagens udmelding fra LO er udtryk for. Vi ønsker ikke et samfund, hvor det er o.k. at mobbe hinanden på arbejdspladserne. Vi ønsker et samfund, hvor vi respekterer den enkeltes frie valg til selv at vælge fagforening, og hvor den mobbefri zone ikke er forbeholdt børnene i skolegården.

Mobbefri arbejdsplads
Både børn og voksne har krav på en mobbefri hverdag. Desværre bidrager dagens opsigtsvækkende udmelding fra LO ikke ligefrem til at fremme en mobbefri kultur på de danske arbejdspladser. værtimod.
I Krifa kender vi selv til kunder, der på den ene eller anden måde oplever mobning på bestemte arbejdspladser. Udover sedler med navne på opslagstavlen i kantinen kan det også være kunder, der oplever, at kollegaer ikke vil spise sammen med dem, at tillidsmanden konstant er på nakken af dem, eller at de oplever begrænsninger i forhold til at få del i ny løn.

Har du oplevet fagforenings-mobning på din arbejdsplads?

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.