27. juni 2014

Arbejdsskader


Beskæftigelsesministeren har fået foretaget en undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsens praksis. Undersøgelsen har gennemgået flere sager om erstatning for tab af erhvervsevne og har fundet alvorlige fejl i flere sager.

Der vil nu komme en forbedring af kvalitetskontrollen i Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig genoptager Arbejdsskadestyrelsen de sager, hvor der er fundet fejl.

Mulighed for at få en sag genoptaget
Hvis man mener at have en sag, der kan genoptages i den forbindelse, er man altid velkommen til at søge vejledning hos Kristelig Fagforening. Vi kan så hjælpe med at vurdere, om det vil være en god idé at bede om genoptagelse.
En genoptagelse betyder ikke altid, at man får mere i erstatning. Erstatningen kan også blive sat ned og i værste fald helt bortfalde. Man skal dog ikke tilbagebetale det, der eventuelt er blevet betalt for meget.
Der er også oprettet en hotline hos Arbejdsskadestyrelsen, hvor man kan få vejledning – 7220 6220. Og mailadressen asknyvurdering@ask.dk er en direkte linje til Arbejdsskadestyrelsen, som man også

Drejer sig om erhvervsevnetab
Det er vigtigt at være opmærksom på, at de undersøgte sager alle drejer sig om beregning af erhvervsevnetab. Arbejdsskadestyrelsen træffer også afgørelse om mange andre forhold, fx anerkendelse og méngrad. De afgørelser er ikke blevet vurderet i denne omgang.

Kristelig Fagforening kontrollerer for fejl
Kristelig Fagforening fører en del arbejdsskadesager. Vi har gennemgået afgørelserne i den rækkefølge, vi har modtaget dem, og har anket i de tilfælde, hvor det var relevant.
Vi har løbende været opmærksomme på de fejl, der har været i Arbejdsskadestyrelsens afgørelser, og har vurderet, om der var grundlag for at anke.

Forventer forbedring

Vi har tillid til, at de skete ændringer hos Arbejdsskadestyrelsen medfører en forbedring af kvaliteten hos Arbejdsskadestyrelsen. Men vi vil som altid kontrollere de afgørelser, vi får ind i vores sager.

Anne Mette Snedker, jurist, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.