19. juni 2014

Godt nyt for ledige

Der er meget godt nyt i den nye beskæftigelsesreform. Overordnet set er det godt, at den ledige skal være i centrum og opleve et system, som effektivt hjælper dem til et nyt job.
 
Jeg vil især fremhæve, at der kommer forbedrede uddannelsesmuligheder for ledige, bl.a., at der bliver sat penge af til at give et uddannelsesløft til dem med færrest eller forældede kompetencer.

Det er positivt med en ny ordning, der giver ret til seks ugers jobrettet uddannelse for ledige med størst behov. Det giver god mening at målrette uddannelsestilbuddene.

Det er også godt, at ledige skal have ret til ét aktivt tilbud, der er virksomhedsrettet, og at gentagen aktivering afskaffes. Jeg håber, det kan forhindre meningsløs aktivering.

Endelig er det en god ting, at g-dagene skal afskaffes for korttidsansatte, så g-dagene ikke er skyld i, at arbejdsgivere holder sig tilbage fra at ansætte personer, selvom det kun kan blive for en kortere periode.

Men der er også noget i reformen, jeg gerne havde set var anderledes. Både vi og andre a-kasser havde gerne set, at a-kasserne havde fået kontakten med de ledige de første seks måneder, de er ledige. Men de skal stadig til møder med både jobcenteret og a-kasserne.

Jeg savner også, at hjælpen til et nyt job ikke skal begynde allerede fra det tidspunkt, en person bliver sagt op, men først fra den første dag som ledig.

Men vi vil stadig tilbyde vores kunder hjælp fra den dag, de bliver sagt op. Og selvom vi ikke får kontakten med de ledige i deres første seks måneder som ledige, vil vi være aktive med tilbud til dem, som kan hjælpe dem i job igen.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.