13. juni 2014

Opsigelse på grund af sygdom

Din arbejdsgiver kan have ret til at opsige dig på grund af sygdom, men du kan også have rettigheder, der beskytter dig mod en usaglig opsigelse.

Din arbejdsgiver må opsige dig under sygdom, hvis han skønner, at din sygdom er for stor en belastning for driften; hvis der ikke er udsigt til, at du kommer tilbage; og hvis du har været syg i længere tid, typisk to til tre måneder.

Krav på en sagligt begrundet opsigelse
Hvis du er funktionær, har du krav på en sagligt begrundet opsigelse, når du har været ansat i 1 år. Hvis du er omfattet af en overenskomst, vil mange af dem give dig ret til en sagligt begrundet opsigelse efter 9 måneders ansættelse. Hvis du ikke opfylde de betingelser, kan du i princippet blive sagt op efter ganske få sygedage.

120-dages-reglen
Hvis du er omfattet af 120-dages reglen, kan du blive sagt op med forkortet varsel, men det må ikke ske før eller på den 120. sygedag, og det må ikke være senere end sygedag nummer 129,5.

Opsigelse af handicappede
Handicappede er beskyttet af forskelsbehandlingsloven. Det betyder skærpede krav til, at en opsigelse er saglig. For at det skal klassificeres som et handicap, skal der være tale om en længerevarende funktionsnedsættelse. Arbejdsgiveren har pligt til at prøve at afhjælpe funktionsnedsættelsen, dog ikke hvis det indebærer store omkostninger.

Opsigelse under graviditet
Hvis du bliver sagt op, mens du er gravid eller syg på grund af graviditet, kan en opsigelse være i strid med ligebehandlingsloven. Ifølge den må graviditet ikke være årsag til en opsigelse.

Hold din arbejdsgiver orienteret
Det kan være en god idé at holde din arbejdsgiver orienteret under din sygdom, da hyppig kommunikation med din arbejdsgiver kan forebygge misforståelser og en opsigelse.

Anette Nilsson, juridisk centerchef, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.