18. juli 2014

Tal ordentligt om jobsøgende

Forleden offentliggjorde tænketanken Cevea en undersøgelse, der peger på, at der tilsyneladende er sket et skred i den måde, vi omtaler ledige. I 1993 blev ledighed i omkring 7 % af den samlede omtale i medierne fremstillet som noget, den enkelte selv var skyld i. I dag er det tal steget til 20 %.
For 20 år siden omtaltes arbejdsløshed i højere grad som et strukturelt og samfundsøkonomisk problem, hvor vi i dag har en tendens til at betragte arbejdsløshed som noget den enkelte ledige selv bærer ansvaret for.

Dovne-Robert
I dag kategoriseres ledige ofte med lidet flatterende udtryk som ”Dovne-Robert” eller ”Fattig-Carina”, og flere fremtrædende politikere bruger flittigt enkelt-historier fra pressen i deres egen kampagne som et påskud for at være forargede over, at ledige ikke bare tager sig sammen og finder et arbejde. Derfor kan det vel næppe undre nogen, at Cevea med deres undersøgelse når frem til det nedslående resultat, at ledighed i stigende grad opfattes som folks eget problem.
Drop genereliserende omtale af ledige
I Kristelig Fagbevægelse ønsker vi ikke at understøtte en udvikling der generelt giver den enkelte ledige skylden for arbejdsløshed. I stedet vil vi appellere til politikere og andre meningsdannere om at droppe den generaliserende omtale af ledige og i stedet fokusere på, hvordan vi øger udbuddet af reelle ordinære jobs.
Langt de fleste vil arbejde
Naturligvis findes der ledige, der ikke reelt ønsker at komme i job og som derfor ikke gør en reel indsats for at komme ud af ledigheden, men der findes også direktører, der snyder i skat og præster der ikke tror på Gud. Jeg tror på, at langt de fleste danskere gerne vil arbejde og derfor synes jeg den dæmonisering af ledige, hvor alle kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere stemples, som nogen der ikke gider bidrage til samfundet, er uværdig. Det er ikke mindst uværdigt og urimeligt overfor de tusindvis af danskere som på grund af finanskrisen, pludselig har oplevet at stå uden arbejde og som hver eneste dag gør hvad de kan, for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Dem skal vi gøre alt hvad vi kan for at hjælpe og det gælder både a-kasser, jobcentre, virksomheder og det øvrige samfund.
I Krifa kaldes ledige jobsøgende
Ord skaber hvad de nævner og derfor har vi i Kristelig Fagbevægelse helt bevidst valgt at kalde ledige for jobsøgende. Det er mere positivt og mere aktivt. Vi tror på, at den enkelte har noget at byde ind med og at det enkelte menneske har uendelig stor værdi, uanset om man er i arbejde eller aktuelt står udenfor arbejdsmarkedet.
Christian Borrisholt Steen, Regionsformand Krifa Nordjylland
 
Skriv kommentar » Læs mere…

15. juli 2014

Krifa vinder principiel retssag - Kommuner må ikke droppe gravide elever


Kommunerne skal forlænge aftaler med elever, der bliver gravide. Det viser en afgørelse i Tvistighedsnævnet, som Krifa har vundet, og som FOA og andre LO-fagforeninger nu må følge.
Mange elever kommer i klemme med deres to-årige elevkontrakter, når de står med en positiv graviditetstest i hånden. Kommunerne har indtil nu flere steder nægtet at forlænge elevaftaler ved graviditet. Det har betydet barselsdagpenge frem for elevløn til eleven – og ingen garanti for en færdiggørelse af uddannelsen efterfølgende.

Alle skal følge afgørelsen
Flere faglige organisationer har aktuelle sager i kommunerne på området, og de kommer nu til at følge den afgørelse som Krifa fik fremtvunget i Tvistighedsnævnet
 
I strid med ligebehandlingslovens regler
Advokat i Krifa Jane Kjær Klausen, som har ført sagen i Tvistighedsnævnet siger, at der her er tale om en meget vigtig og principiel afgørelse, der forbyder kommunerne at handle i strid med ligebehandlingslovens regler ved at hindre at en elev kan gennemføre sin uddannelse fordi hun bliver gravid.
 
Rolf Weber, politisk konsulent, Krifa 

 
Skriv kommentar » Læs mere…