27. august 2014

Det handler om mennesker


Der er i øjeblikket et massivt pres på regeringen for at halvere det såkaldte genoptjeningskrav for dagpenge.

I dag skal man arbejde et helt år for at opnå en ny ret til dagpenge i to år. Fra flere sider mødes regeringen nu med krav om, at genoptjeningskravet igen bliver et halvt år, ligesom det var indtil 2010.

Flere 40.000 har mistet dagpengeretten
Alene i første halvår af 2014 er næsten 10.000 faldet ud af dagpengesystemet, og siden dagpengereformen i 2010 har flere end 40.000 mistet dagpengeretten.
Det er ikke bare tal og statistik. Det handler om mennesker.

Langt genoptjeningskrav kan virke demotiverende
I Krifa tror vi på, at jo mere aktiv og målrettet man er som jobsøgende, desto større er chancerne for at komme i job. Men det lange genoptjeningskrav kan faktisk, stik imod hensigten, virke demotiverende for de jobsøgende, da det kan få nogle dagpengemodtagere til helt at undlade at søge jobs af kortere varighed, fordi det ikke er nok til at genoptjene dagpengeretten.

Reglerne skal støtte kontakt til arbejdsmarkedet
Derfor tror vi på, at et kortere genoptjeningskrav kan være med til at motivere de jobsøgende til også at tage imod jobs af kortere varighed. Herved bevarer den enkelte kontakten til arbejdsmarkedet og får derved lettere ved efterfølgende at komme i varig beskæftigelse.

Tusindvis har behov for hjælp
For Krifa handler det om mennesker, og en halvering af genoptjeningskravet er et godt sted at begynde, hvis regeringen ønsker at imødekomme de tusindvis af danskere, som enten allerede er faldet ud af dagpengesystemet eller står overfor at gøre det.

Indfør fleksibel dagpengeperiode
I øvrigt anbefaler Krifa også, at man overvejer at indføre en mere fleksibel dagpengeperiode. Hvis dagpengeperioden automatisk blev forlænget i forbindelse med lavkonjunktur og forkortet, når konjunkturerne vender igen, ville vi være helt fri for hele tiden at skulle diskutere, om perioden nu skulle være på to eller fire år.

Kan ikke vente på dagpengekommission
Regeringen har nedsat en dagpengekommission, der senest ved årsskiftet 2015/16 skal komme med anbefalinger til et nyt dagpengesystem.
Så lang tid kan de tusindvis af danskere, der står overfor at miste deres forsørgelsesgrundlag, ikke vente.
Derfor bør regeringen handle allerede nu og den kan passende begynde med at rulle genoptjeningskravet tilbage til et halvt år, sådan som det var før 2010.
Det handler om mennesker.


Christian Borrisholt Steen, regionsformand, Krifa
2 kommentarer » Læs mere…

26. august 2014

Regeringen svigter oplagt løsning på dagpengeproblemet

Vi finder det uansvarligt over for de mange tusinde, der falder ud af dagpengesystemet, at regeringen fremlægger en finanslov uden at komme med forslag til at gøre noget ved problemet.

Vi mener, at en oplagt løsning er at gøre dagpengeperioden konjunkturbestemt.

Da dagpengeperioden blev sat ned fra fire til to år, blev det skønnet - ud fra det, man vidste dengang - at få tusinde ville falde ud af dagpengesystemet, nu viser det sig, at det er mange tusinde. Det afslører, at det ikke er holdbart med faste dagpengeperioder, fordi de ikke tager højde for, hvad fremtiden kan bringe.

Gør dagpengeperioden konjunkturbestemt
Der er i stedet brug for at gøre dagpengeperioden konjunkturbestemt. Så er dagpengeperioden afstemt forholdene på arbejdsmarkedet, og vi kan blive fri for på- bagkant-lappeløsninger som akutjob og midlertidige arbejdsmarkedsydeler

Ikke nok at halvere genoptjeningsretten til et halvt år
Vi foreslår desuden ligesom flere andre, at fristen for at genoptjene dagpenge skal tilbage til et halvt års arbejde, men vi mener også, at det ikke er nok til at løse de lediges problem.

Beskæftigelsesministeriet har selv beregnet, at selvom det bliver muligt at genoptjene retten til dagpenge på et halvt år, vil det langtfra redde alle fra at falde ud af dagpengesystemet.
Regeringen har selv dokumenteret, at ikke engang det løser problemet, så der er behov for noget mere. Det mener vi skal være den konjunkturbestemte dagpengeperiode.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
2 kommentarer » Læs mere…

19. august 2014

Fordobling af fradraget for fagforeningskontingent

Socialdemokraterne vil gøre det billigere at være medlem af en fagforening ved at fordoble fradraget for faglige kontingenter til 6.000. Vi synes, at det er en god idé, at være medlem af en fagforening, siger Krifas formand Søren Fibiger Olesen. Derfor støtter vi også initiativer, der motiverer lønmodtagere til at være medlem af en fagforening, siger han.
Forslaget kommer ikke til at betyde noget for kunder i Krifa, da Krifas kontingent i forvejen er så billigt, at det hele kan trækkes fra.

Mærkelig konstruktion
Alligevel mener Krifa, at det er mærkeligt, at vi i Danmark har et system, hvor det er muligt at trække kontingentet fra til en privat forening som en fagforening er. Andre foreninger som f.eks. forsikringsselskaber og miljø organisationer kan med rette kræve, at deres kontingenter også er fradragsberettiget.

Social dumping

Hovedargumentet for at fordoble fradraget for faglige kontingenter er, at stærke fagforeninger er det bedste værn mod social dumping. Gid det var så enkelt at komme social dumping til livs, siger Krifas formand Søren Fibiger Olesen. Fagforeninger kan kun løse udfordringerne omkring social dumping, hvis hele det danske arbejdsmarked er overenskomstdækket. Det har både LO og Krifa haft mere en 100 år til at sikre, men det er aldrig lykkedes, og der er heller ikke noget der tyder på, at det sker i fremtiden. Det bedste værn mod social dumping er, at der indføres en lovbestemt minimumsløn i Danmark eller hvis overenskomster almengøres, siger Krifas formand.
Skriv kommentar » Læs mere…

Hvad får du i løn?

Løn er ét af de sidste tabuer i vores ellers aftabuiserede samfund. Læs videre og få et bud på, hvorfor det er sådan.
Hvad får du i løn? Det spørgsmål stiller vi sjældent hinanden. Ved du for eksempel , hvad dine venner tjener? Givetvis ikke.

Løn er tabu
Løn er ét af de sidste tabuer tilbage i vores samfund. Der er således større chance for, at du kender dine venners seksuelle præferencer end deres indtægt.

Hvorfor er det sådan? Er det af høflighedshensyn? I think not … Hvorfor spørger du ikke bare til lønnen, hvis det ikke betyder noget for dig? Og hvorfor føler du dig invaderet i dit personlige rum, hvis nogen spørger dig?

Måler vores værdi på vores løn
Når alle de politisk korrekte forklaringer er skåret væk, så er det vel, fordi lønnen betyder mere end vi vil være ved. Vi måler vores værdi i, hvad der kommer ind på bankbogen i slutningen af måneden. Sørgeligt, men delvist sandt.

Hvad tjener andre?
Er du så mere eller mindre værd end andre? Her er et par ting at støtte sig til, når du bokser med det spørgsmål:
  • Gennemsnitslønnen for en dansk lønmodtager er ca. 300.000 kr.
  • Mænd tjener mere end kvinder
  • På dette kort kan du se, hvad man tjener i det kvarter, hvor du bor
  • En tandlæge uden egen praksis får højeste startløn: ca. 52.000 kr. om måneden.

Er jeg helt ude i skoven? Så fortæl mig, hvad du tjener …

Henri Brorson, direktionskonsulent, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

7. august 2014

Tilbage fra ferien: Vi glæder os til at se kollegerne

Det er kollegerne og samarbejdet på arbejdspladsen, vi ser mest frem til, når vi vender tilbage til jobbet efter ferien.

Relationerne giver især vores arbejdsdag værdi, siger jobtrivselskonsulent i Krifa. Uanset hvor kort eller lang ferien har været, er det ikke chefen, dagsrytmen eller transporttiden til arbejdet, der står højest på listen, når vi møder efter ferien.

Kolleger og samarbejde giver arbejdsglæde
Det er derimod kollegerne, samarbejdet og følelsen af at udrette noget, der topper listen over arbejdsglæde, når danskerne skal udvælge de tre ting, der trækker mest på jobbet efter sommerferien.
Det viser en undersøgelse om danskernes ferie- og arbejdsforventninger, som TNS Gallup har foretaget for Krifa.

Trygge relationer på arbejdet er værdifuldt
Det er ikke overraskende, at det er vores sociale relationer og samarbejdet, der motiverer os mest, siger jobtrivselskonsulent i Krifa, Bente Fischer-Nielsen:

- Vi tilbringer mange timer sammen med vores kollegaer. Derfor er det særlig værdifuldt at have gode og trygge relationer på arbejdet. Når samarbejdet fungerer, og vi udretter noget, vi er stolte af, giver det vores arbejdsliv mening og værdi, siger Bente Fischer-Nielsen og uddyber:

- Relationerne til kollegaerne skal holde til perioder med travlhed og udfordringer, så prioritér relationerne og opbyg tillid og en god samarbejdskultur.

Møder, transport og chefen skraber bunden
- Del ferieminder, gode oplevelser eller få et godt grin sammen med dine kollegaer, det er alt sammen med til at styrke kollegaskabet, siger Bente Fischer-Nielsen.

Bundskraberne på listen over det, vi savner mest efter ferien, er møderne, transporten til og fra arbejdet og ikke mindst chefen.

Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup for Krifa i perioden 20-24. juni blandt 1063 danskere.

Ove Klausen, kommunikationsmedarbejder, Krifa
1 kommentar » Læs mere…