27. august 2014

Det handler om mennesker


Der er i øjeblikket et massivt pres på regeringen for at halvere det såkaldte genoptjeningskrav for dagpenge.

I dag skal man arbejde et helt år for at opnå en ny ret til dagpenge i to år. Fra flere sider mødes regeringen nu med krav om, at genoptjeningskravet igen bliver et halvt år, ligesom det var indtil 2010.

Flere 40.000 har mistet dagpengeretten
Alene i første halvår af 2014 er næsten 10.000 faldet ud af dagpengesystemet, og siden dagpengereformen i 2010 har flere end 40.000 mistet dagpengeretten.
Det er ikke bare tal og statistik. Det handler om mennesker.

Langt genoptjeningskrav kan virke demotiverende
I Krifa tror vi på, at jo mere aktiv og målrettet man er som jobsøgende, desto større er chancerne for at komme i job. Men det lange genoptjeningskrav kan faktisk, stik imod hensigten, virke demotiverende for de jobsøgende, da det kan få nogle dagpengemodtagere til helt at undlade at søge jobs af kortere varighed, fordi det ikke er nok til at genoptjene dagpengeretten.

Reglerne skal støtte kontakt til arbejdsmarkedet
Derfor tror vi på, at et kortere genoptjeningskrav kan være med til at motivere de jobsøgende til også at tage imod jobs af kortere varighed. Herved bevarer den enkelte kontakten til arbejdsmarkedet og får derved lettere ved efterfølgende at komme i varig beskæftigelse.

Tusindvis har behov for hjælp
For Krifa handler det om mennesker, og en halvering af genoptjeningskravet er et godt sted at begynde, hvis regeringen ønsker at imødekomme de tusindvis af danskere, som enten allerede er faldet ud af dagpengesystemet eller står overfor at gøre det.

Indfør fleksibel dagpengeperiode
I øvrigt anbefaler Krifa også, at man overvejer at indføre en mere fleksibel dagpengeperiode. Hvis dagpengeperioden automatisk blev forlænget i forbindelse med lavkonjunktur og forkortet, når konjunkturerne vender igen, ville vi være helt fri for hele tiden at skulle diskutere, om perioden nu skulle være på to eller fire år.

Kan ikke vente på dagpengekommission
Regeringen har nedsat en dagpengekommission, der senest ved årsskiftet 2015/16 skal komme med anbefalinger til et nyt dagpengesystem.
Så lang tid kan de tusindvis af danskere, der står overfor at miste deres forsørgelsesgrundlag, ikke vente.
Derfor bør regeringen handle allerede nu og den kan passende begynde med at rulle genoptjeningskravet tilbage til et halvt år, sådan som det var før 2010.
Det handler om mennesker.


Christian Borrisholt Steen, regionsformand, Krifa

2 kommentarer:

25. september 2014 kl. 00.18 Unknown

Krifa burde støtte op om www.dagpengeløsning.nu for, sammen med de andre fagforeninger, at vise at de vil deres medlemmer det bedste...

25. september 2014 kl. 17.58 Anonym

Jeg synes ikke det er i orden at man efter at have været ansat et år i jobrotation, ikke har optjent ret til dagpenge. Der er jo tale om reel ansættelse på fuld tid. Mvh.Hanne Langebæk

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.