19. august 2014

Fordobling af fradraget for fagforeningskontingent

Socialdemokraterne vil gøre det billigere at være medlem af en fagforening ved at fordoble fradraget for faglige kontingenter til 6.000. Vi synes, at det er en god idé, at være medlem af en fagforening, siger Krifas formand Søren Fibiger Olesen. Derfor støtter vi også initiativer, der motiverer lønmodtagere til at være medlem af en fagforening, siger han.
Forslaget kommer ikke til at betyde noget for kunder i Krifa, da Krifas kontingent i forvejen er så billigt, at det hele kan trækkes fra.

Mærkelig konstruktion
Alligevel mener Krifa, at det er mærkeligt, at vi i Danmark har et system, hvor det er muligt at trække kontingentet fra til en privat forening som en fagforening er. Andre foreninger som f.eks. forsikringsselskaber og miljø organisationer kan med rette kræve, at deres kontingenter også er fradragsberettiget.

Social dumping

Hovedargumentet for at fordoble fradraget for faglige kontingenter er, at stærke fagforeninger er det bedste værn mod social dumping. Gid det var så enkelt at komme social dumping til livs, siger Krifas formand Søren Fibiger Olesen. Fagforeninger kan kun løse udfordringerne omkring social dumping, hvis hele det danske arbejdsmarked er overenskomstdækket. Det har både LO og Krifa haft mere en 100 år til at sikre, men det er aldrig lykkedes, og der er heller ikke noget der tyder på, at det sker i fremtiden. Det bedste værn mod social dumping er, at der indføres en lovbestemt minimumsløn i Danmark eller hvis overenskomster almengøres, siger Krifas formand.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.