17. september 2014

Krifa støtter mindsteløn


Krifa bakker op om FTF's forslag om at indføre en mindsteløn som værn mod social dumping.

Det har gennem længere tid været vores holdning, at det bedste værn mod social dumping er at ophøje overenskomsternes mindstelønninger til en lovbestemt mindsteløn.

Lovbestemt mindsteløn godt for alle
Det vil glæde os, hvis en lovbestemt mindsteløn kunne blive til noget. Det vil være til gavn for både de udlændinge, der arbejder i Danmark til for lave lønninger, og de danske lønmodtagere, som bliver udkonkurreret på andres løndumping.

Tag en fordomsfri debat
Jeg har noteret sig, at både Dansk Arbejdsgiverforening og Venstre har været ude og skyde forslaget ned. Men jeg opfordrer dem, der afviser forslaget, til at give det en chance og tage en fordomsfri debat om det.

Den danske model må ikke blokere
Det virker, som om kritikerne af en lovbaseret mindsteløn pr. automatik tænker, at der ikke må ske noget, der kan ændre den måde, den danske forhandlingsmodel på arbejdsmarkedet er indrettet på.

Behov for at tænke nyt
Men det må ikke være vigtigere at bevare et system end prøve at gøre noget ved løndumpingen, som rammer både danske og udenlandske lønmodtagere. Fremfor at holde fast i gamle metoder, der har vist sig ikke at virke, er der behov for at ville tænke nyt.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

5. september 2014

Barsel og ligestilling


Skal noget af barselsperioden være øremærket faderen, eller skal forældre have lov frit at fordele orloven mellem sig?

Det er en debat, der har det med at dukke op med jævne mellemrum. Her senere på måneden skal Det Radikale Venstre diskutere det på deres landsmøde. Det har fået FTF til at melde ud, at de går ind for at øremærke en del af barselen til faderen.

Lad folk bestemme selv
Krifa går selvfølgelig også ind for ligestilling mellem mænd og kvinder. Men vi går ikke ind for at blande os i, hvordan en far og mor vælger at fordele orloven mellem sig. Vi er imod tvang og mener, at de enkelte familier skal have frihed til at fordele forældreorloven mellem sig, som de vil, og som det passer dem. De ved bedst selv, hvad der er bedst for dem.
Fri os fra formynderiske love, der griber ind i den personlige frihed.

Fuld løn under barsel
Men det skal være sådan, at fædre reelt oplever frihed til at vælge en del af barselen. Derfor mener vi, at alle skal have fuld løn under hele orloven, så det ikke er sådan, at de fædre, der tjener mere end moderen, fravælger at gå på orlov af økonomiske grunde.

Det skal være naturligt, at fædre tager barselsorlov
Vi mener også, der stadig kan være arbejdspladser, hvor det ikke betragtes som naturligt, at fædre tager barselsorlov. Vi mener derfor, at der også er behov for at gøre op holdninger, der gør, at fædre ikke føler, det er accepteret, at de vælger at tage barsels-/forældreorlov.

Kurt Bech, overenskomstchef, Krifa
1 kommentar » Læs mere…