5. september 2014

Barsel og ligestilling


Skal noget af barselsperioden være øremærket faderen, eller skal forældre have lov frit at fordele orloven mellem sig?

Det er en debat, der har det med at dukke op med jævne mellemrum. Her senere på måneden skal Det Radikale Venstre diskutere det på deres landsmøde. Det har fået FTF til at melde ud, at de går ind for at øremærke en del af barselen til faderen.

Lad folk bestemme selv
Krifa går selvfølgelig også ind for ligestilling mellem mænd og kvinder. Men vi går ikke ind for at blande os i, hvordan en far og mor vælger at fordele orloven mellem sig. Vi er imod tvang og mener, at de enkelte familier skal have frihed til at fordele forældreorloven mellem sig, som de vil, og som det passer dem. De ved bedst selv, hvad der er bedst for dem.
Fri os fra formynderiske love, der griber ind i den personlige frihed.

Fuld løn under barsel
Men det skal være sådan, at fædre reelt oplever frihed til at vælge en del af barselen. Derfor mener vi, at alle skal have fuld løn under hele orloven, så det ikke er sådan, at de fædre, der tjener mere end moderen, fravælger at gå på orlov af økonomiske grunde.

Det skal være naturligt, at fædre tager barselsorlov
Vi mener også, der stadig kan være arbejdspladser, hvor det ikke betragtes som naturligt, at fædre tager barselsorlov. Vi mener derfor, at der også er behov for at gøre op holdninger, der gør, at fædre ikke føler, det er accepteret, at de vælger at tage barsels-/forældreorlov.

Kurt Bech, overenskomstchef, Krifa

1 kommentarer:

8. september 2014 kl. 14.52 Klaus Matthiesen

I FTF er vi også optagede af, at familierne skal kunne fordele orloven mellem sig, og at fædre oplever reel frihed til at vælge en del af barslen. Sådan er det bare ikke i dag. Undersøgelser viser, at mange fædre gerne vil holde længere orlov, end de gør.

Stort set alle overenskomster på FTF-området sikrer allerede fædrene løn under barsel, men det er ikke nok til at ændre på situationen. FTF ønsker at understøtte en adfærdsændring, og alle erfaringer viser, at fædre kun holder den orlov, der er øremærket til dem.

Vores nordiske nabolande har øremærket en del af forældreorloven til fædrene, og det har givet fædrene reel mulighed for at holde mere orlov sammen med deres børn, hvilket de så også gør. FTF går ind for øremærket barsel til fædre for at sikre, at fædrene har reel mulighed for at vælge en større del af forældreorloven, end de gør i dag.

I kan læse mere om sagen her: http://www.ftf.dk/loen-og-ansaettelse/arbejdsret/barsel/artikel/oeremaerket-barsel-ja-tak/

Med venlig hilsen
Klaus Matthiesen, overenskomstchef i FTF

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.