17. september 2014

Krifa støtter mindsteløn


Krifa bakker op om FTF's forslag om at indføre en mindsteløn som værn mod social dumping.

Det har gennem længere tid været vores holdning, at det bedste værn mod social dumping er at ophøje overenskomsternes mindstelønninger til en lovbestemt mindsteløn.

Lovbestemt mindsteløn godt for alle
Det vil glæde os, hvis en lovbestemt mindsteløn kunne blive til noget. Det vil være til gavn for både de udlændinge, der arbejder i Danmark til for lave lønninger, og de danske lønmodtagere, som bliver udkonkurreret på andres løndumping.

Tag en fordomsfri debat
Jeg har noteret sig, at både Dansk Arbejdsgiverforening og Venstre har været ude og skyde forslaget ned. Men jeg opfordrer dem, der afviser forslaget, til at give det en chance og tage en fordomsfri debat om det.

Den danske model må ikke blokere
Det virker, som om kritikerne af en lovbaseret mindsteløn pr. automatik tænker, at der ikke må ske noget, der kan ændre den måde, den danske forhandlingsmodel på arbejdsmarkedet er indrettet på.

Behov for at tænke nyt
Men det må ikke være vigtigere at bevare et system end prøve at gøre noget ved løndumpingen, som rammer både danske og udenlandske lønmodtagere. Fremfor at holde fast i gamle metoder, der har vist sig ikke at virke, er der behov for at ville tænke nyt.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.