20. oktober 2014

Europæisk arbejdsmiljøuge


Uge 43 er europæisk arbejdsmiljøuge med fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Der er gratis arrangementer over hele landet. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur står bag.

Landet over er der konferencer, seminarer, oplæg og debatter om det psykiske arbejdsmiljø.
I Aalborg, Tønder, Slagelse, Hvidovre og Odense er der gå-hjem-møder for elever og studerende, der står over for, at de skal ud at have deres første job.
I København og Middelfart er der eftermiddagsmøder om at forebygge stress.

Børsen-konference om trivsel og arbejdsglæde
På Børsen er der en halvdagskonference fredag den 24. oktober om trivsel og arbejdsglæde, hvor organisations- og ledelseskonsulent Hanne V. Moltke fra Attractor/Rambøll holder et oplæg om, hvordan en leder og medarbejdere kan skabe arbejsdglæde, som giver både bedre trivsel og øget produktivitet.

Mange ramt af dårligt psykisk arbejdsmiljø
Der er behov for at gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø. Cirka hver femte person i Danmark, der er sygemeldt eller på førtidspension, er det på grund af forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Det viser tal fra National Forskningscenter for Arbejdsmiljø i en pressemeddelelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur.

Oversigt over arbejdsmiljøugens arrangementer
På Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside er der under overskriften Kampagner i Danmark en oversigt over arbejdsmiljøugens arrangementer.

Ove Klausen, kommunikationsmedarbejder, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

14. oktober 2014


Er du offentligt ansat, har det betydning for dig, at al post fra det offentlige bliver digital fra den 1. november. Det indebærer, at din arbejdsgiver fremover skriver til dig via digital post.

Det kan være meget vigtige beskeder, du som offentligt ansat kan få som digital post, for eksempel en opsigelse, en indkaldelse til en sygesamtale eller til en tjenstlig samtale. Og juraen siger, at du har modtaget din arbejdsgivers besked på det tidspunkt, den er leveret i din e-boks.

Vigtigt at holde øje med e-boks
Det er derfor vigtigt, at du er klar til at modtage digital post fra det offentlige fra den 1. november, eller at du får søgt om at blive fritaget for digital post.
Jeg vil også anbefale, at du tilmelder dig at få besked på sms eller mail, når der bliver sendt noget til dig i din e-boks. Det kan du gøre på borger.dk eller e-boks.dk; du logger på med din nemID.

Private arbejdsgivere og e-boks
En privat arbejdsgiver kan kun sende beskeder til dig i din e-boks, hvis du har tilmeldt din arbejdsgiver som afsender.
Selvom du sagt ja til at modtage din lønseddel i e-boks, er det ikke ensbetydende med, at du har sagt ja til, at din arbejdsgiver også kan sende fx en opsigelse til din e-boks.
Der er dog ingen retspraksis om det endnu, så det er en god ide at have styr på, hvad der lander i din digitale postkasse!

Måske alle kan opsiges digitalt i fremtiden
Din arbejdsgiver kan dog godt sende en opsigelse via e-mail, hvis det er normalt i dit ansættelsesforhold, at I kommunikerer sammen på mail. Digital kommunikation vinder mere og mere frem, og det kan ikke udelukkes, at en arbejdsgiver i fremtiden alene kan bruge e-boks.

Anette Nilsson, juridisk centerchef, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

7. oktober 2014

Statsministerren talte nedsættende om medlemmer i frie fagforeninger


Det er uforskammet, at statsministeren i sin tale ved Folketingets åbning talte nedsættende om de mange danske lønmodtagere, der har valgt at være med i en fri fagforening.

Det gjorde hun i sin omtale af, at regeringen vil fordoble, hvor meget man kan trække fra af sit fagforeningskontingent. Hun sagde, at regeringen på den måde vil give "en skattelettelse til 1,3 millioner dansker, der tager et solidarisk ansvar".

 Forkasteligt af statsministeren
Det er forkasteligt, at statsministeren beskylder danske lønmodtagere, der vælger en fri fagforening, for at være usolidariske. Det er mange danskere hun taler nedsættende om. Alene Krifa har mere end 200.000 medlemmer og er landets fjerdestørste fagbevægelse.

Ingen betydning for vores medlemmer
Forslaget om at gøre det muligt at trække mere af fagforeningskontingentet fra kommer ikke til at betyde noget for vores medlemmer. Vi er stadig meget billigere end LO's dyre fagforeninger - også selv om deres medlemmer kan trække hele deres kontingent fra i skat.

Kunstigt økonomisk åndedræt til LO
Regeringen indfører det højere fradrag for at hjælpe et styrtblødende LO. Regeringen mener åbenbart, at det er nødvendigt med et kunstigt økonomisk åndedræt for at redde LO.
Vi synes i det hele taget, at det er underligt, at fagforeningskontingenter kan trækkes fra i skat. Det kan man jo ikke med kontingent til andre private foreninger.

Hvorfor skal skatteydere støtte fagforeninger?
Vi synes, det er positivt, at man er med i en fagforening. Men de fagforeninger, der  ikke kan overbevise danske lønmodtagere om, at det kan betale sig at være med i dem, hvorfor skal de så holdes kunstigt i leve ved at blive støttet af danske skatteydere?


Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
4 kommentarer » Læs mere…

3. oktober 2014

Flere i fagforeninger

Krifa og de andre frie fagforeninger har næsten fordoblet medlemstallet igennem de sidste 20 år, fremgår det af en artikel på dr.dk.

I artiklen er der omtalt en analyse lavet af arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen, og den viser, at mens der i 2010 var 67 procent af de danske lønmodtagere med i en fagforening, er det nu 69 procent.

De frie fagforeninger er de meste populære
Men nogle fagforeninger går frem, mens andre går tilbage. Krifa og de andre frie fagforeninger er de mest populære med dobbelt så mange medlemmer nu som for 20 år siden.

LO taber
I de samme 20 år er LO gået tilbage, men gør det nu i lidt mindre omfang end tidligere, selvom de stadig mister medlemmer.

Læs artiklen på dr.dk her.

Ove Klausen, kommuniationsmedarbejder, Krifa
1 kommentar » Læs mere…