14. oktober 2014


Er du offentligt ansat, har det betydning for dig, at al post fra det offentlige bliver digital fra den 1. november. Det indebærer, at din arbejdsgiver fremover skriver til dig via digital post.

Det kan være meget vigtige beskeder, du som offentligt ansat kan få som digital post, for eksempel en opsigelse, en indkaldelse til en sygesamtale eller til en tjenstlig samtale. Og juraen siger, at du har modtaget din arbejdsgivers besked på det tidspunkt, den er leveret i din e-boks.

Vigtigt at holde øje med e-boks
Det er derfor vigtigt, at du er klar til at modtage digital post fra det offentlige fra den 1. november, eller at du får søgt om at blive fritaget for digital post.
Jeg vil også anbefale, at du tilmelder dig at få besked på sms eller mail, når der bliver sendt noget til dig i din e-boks. Det kan du gøre på borger.dk eller e-boks.dk; du logger på med din nemID.

Private arbejdsgivere og e-boks
En privat arbejdsgiver kan kun sende beskeder til dig i din e-boks, hvis du har tilmeldt din arbejdsgiver som afsender.
Selvom du sagt ja til at modtage din lønseddel i e-boks, er det ikke ensbetydende med, at du har sagt ja til, at din arbejdsgiver også kan sende fx en opsigelse til din e-boks.
Der er dog ingen retspraksis om det endnu, så det er en god ide at have styr på, hvad der lander i din digitale postkasse!

Måske alle kan opsiges digitalt i fremtiden
Din arbejdsgiver kan dog godt sende en opsigelse via e-mail, hvis det er normalt i dit ansættelsesforhold, at I kommunikerer sammen på mail. Digital kommunikation vinder mere og mere frem, og det kan ikke udelukkes, at en arbejdsgiver i fremtiden alene kan bruge e-boks.

Anette Nilsson, juridisk centerchef, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.