7. oktober 2014

Statsministerren talte nedsættende om medlemmer i frie fagforeninger


Det er uforskammet, at statsministeren i sin tale ved Folketingets åbning talte nedsættende om de mange danske lønmodtagere, der har valgt at være med i en fri fagforening.

Det gjorde hun i sin omtale af, at regeringen vil fordoble, hvor meget man kan trække fra af sit fagforeningskontingent. Hun sagde, at regeringen på den måde vil give "en skattelettelse til 1,3 millioner dansker, der tager et solidarisk ansvar".

 Forkasteligt af statsministeren
Det er forkasteligt, at statsministeren beskylder danske lønmodtagere, der vælger en fri fagforening, for at være usolidariske. Det er mange danskere hun taler nedsættende om. Alene Krifa har mere end 200.000 medlemmer og er landets fjerdestørste fagbevægelse.

Ingen betydning for vores medlemmer
Forslaget om at gøre det muligt at trække mere af fagforeningskontingentet fra kommer ikke til at betyde noget for vores medlemmer. Vi er stadig meget billigere end LO's dyre fagforeninger - også selv om deres medlemmer kan trække hele deres kontingent fra i skat.

Kunstigt økonomisk åndedræt til LO
Regeringen indfører det højere fradrag for at hjælpe et styrtblødende LO. Regeringen mener åbenbart, at det er nødvendigt med et kunstigt økonomisk åndedræt for at redde LO.
Vi synes i det hele taget, at det er underligt, at fagforeningskontingenter kan trækkes fra i skat. Det kan man jo ikke med kontingent til andre private foreninger.

Hvorfor skal skatteydere støtte fagforeninger?
Vi synes, det er positivt, at man er med i en fagforening. Men de fagforeninger, der  ikke kan overbevise danske lønmodtagere om, at det kan betale sig at være med i dem, hvorfor skal de så holdes kunstigt i leve ved at blive støttet af danske skatteydere?


Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa

4 kommentarer:

27. oktober 2014 kl. 15.47 Anonym

Altså hvem forhandler overenskomst, udanner tillidsfolk støtter op omkring dem Krifa gør ikke for så ville det nok koste meget mere.

27. oktober 2014 kl. 17.53 Jeppe Feldvoss

Os der er med i LO fagbevægelser tager et solidarisk ansvar, som medlemmer af det du kalder "frie fagforeninger" ikke tager.

Vi betaler til at vedligeholde det der populært hedder "Den Danske Model". Det indbærer at de fagforbund, der er med i LO tegner og forhandler overenskomster. Vi arbejder med at skabe uddannelser og prøver at sikre et sundt arbejdsmiljø. Vi kører prøvesager om hvor grænserne ligger i vores overenskomster og i sager om arbejdsmiljø. Vi betaler for at have Arbejdsretten, som er et unikt system hvor højesteretsdommere afgør uenighedder i det fagretslige system hurtigt.

Det bidrager "de frie fagbevægelser" ikke til.

Kristlig Fagbevægelse lever efter min mening af at stjæle fra de overenskomster, som LO fagbevægelsen tegner.

LO fagbevægelsen skal ikke have, det du kalder kunstigt åndedræt, fordi du mener de styrt bløder. Medarbejdere der er medlemmer af LO fagbevægelsen, skal have sit skattefradrag fordi medlemskab af en LO fagbevægelse, er med til at opretholde vores indtjening. Det er derfor, der er skattefradrag for fagligt kontingent.

Det er et gammelt kendt skatte princip, at der er skattefradrag for udgifter til at kunne opretholde din indtjening.

Danske arbejdsgivere har også skattefradrag for deres medlemskab af arbejdsgiverforeninger. Det gør de fordi, det er en udgift, der er med til at opretholde deres indtjening.

Altså er fradrag for både fagbevægelse og arbejdgiverforening ganske rimeligt!

At Kristelig Fagbevægelser er Danmarks fjerde største "fagforening", gør ikke foreningen mere solidarisk over for Den Danske Model!

Jeppe Feldvoss, Medlem Dansk Metal.

28. oktober 2014 kl. 01.11 Kenneth Rasmussen

Jeg holder mig stadigvæk til den fagforening der laver min overenskomst. jeg vil hellere betale højere kontingent til et Lo forbund (Rigtig og Ægte fagforening) hvor jeg B.la får masser af rabatter, jeg er ikke bundet i op til 6 måneder og jeg er medlem af en fagforening der ikke nasser på andres overenskomst

30. oktober 2014 kl. 08.01 Knud Erik

Det var da helt på sin plads at statsministeren talte nedsættende om de frie =Dem kan man da ikke kalde for fagforeninger, det eneste de kan er at nasse på de forhandlinger LO"s og andre fagforeninger bruger penge på at få i hus ..

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.