20. november 2014

Dræbende dagpengesystem

Så kom der med den nye finanslov endnu en lap på dagpengesystemet - en kontantydelse for lige at gribe nogle af dem, der ellers ville falde i et økonomisk hul, når de ikke længere kan få dagpenge.

Det er i orden at sikre lediges økonomi. Men måden, det sker på - og er sket på flere gange, efter at vi fik en ny dagpengereform, der reducerede dagpengeperioden fra fire til to år - er ikke i orden.

Lap på lap
Med lap på lap har regeringen forsøgt at gøre noget ved, at mange tusind flere end beregnet står til at miste dagpengene som konsekvens af den nye dagpengereform. Først en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden, så en arbejdsmarkedsydelse og en uddannelsesydelse og en akutjobordning - og så nu en kontantydelse.

Labyrint af regler
De mange lappeløsninger medfører et dræbende dagpengesystem, som kan tage modet fra enhver. Det er enormt indviklet og kompliceret, så den enkelte ledige med rette kan føle sig sendt ind i en labyrint af love og regler, som det ikke er til at finde vej igennem.

Mennesket over systemet
Vi havde i forvejen et bureaukratisk dagpengesystem. De mange lappeløsninger har gjort det endnu værre. Krifa mener, at mennesker skal være over systemer. Det betyder bl.a., at et system skal være til at forstå og overskue for almindelige mennesker.

Behov for gennemgribende løsninger
Der er behov for mere gennemgribende løsninger. Krifa foreslår at gøre den tid, man kan få dagpenge, afhængig af konjunkturerne, så der ikke hele tiden skal laves så den ene så den anden redningsaktion over for ledige, der ellers vil miste dagpengene.
Med en konjunkturafhængig dagpengeperiode vil den tid, man kan få dagpenge, være længere, når det er svært for ledige at få job igen, og kortere, når det er let.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.