2. december 2014

Hvad drømmer du om?


I Krifa har vi en drøm. En drøm om, at alle danske lønmodtagere og deres familier får mere optimale betingelser for en god balance mellem arbejdsliv og familieliv.

I dag lider næsten 900.000 af os danskere under et forhøjet stressniveau, og mere end 35.000 af os er hver eneste dag sygemeldt på grund af arbejdsbetinget stress.
Sammenholder man det med politikernes mantra om, at vi alle sammen skal arbejde mere for at sikre den økonomiske vækst, så burde det være tydeligt for enhver, at der er noget her, der ikke hænger sammen.

Skal du arbejde 37 timer om ugen?
Mennesker er forskellige, og mennesker har hver især forskellige behov og muligheder henover et arbejdsliv. Derfor er der behov for at diskutere, om det er fornuftigt, at vi har indrettet et samfund, hvor de fleste arbejder 37 timer om ugen hele arbejdslivet igennem.
Kan vi ikke gøre det smartere, så vi tager hensyn til dem, der har behov for at geare ned, eksempelvis i perioder med små børn, og hvor vi samtidig giver mulighed for, at de, der har overskud til at arbejde mere i en periode, også får mulighed for det?

Plads til selv at prioritere
I Krifa ønsker vi at gøre drøm til virkelighed, og derfor har vi netop søsat projektet Den Gode Balance. Formålet med projektet er at påvirke holdninger og normer i samfundet i relation til, hvad der kan lade sig gøre, når det handler om at indrette arbejdslivet sådan, at den enkelte så vidt muligt støttes i at kunne vælge til og fra i forhold til at sikre den gode balance.
Derudover ønsker vi at påvirke rammerne på arbejdsmarkedet, så lovgivning, overenskomster mv. understøtter den enkelte i at kunne vælge den gode balance.

Har du gode ideer?
Har du gode ideer til, hvordan vi bør indrette arbejdsmarkedet, så det i højere grad tager højde for, at mennesker er forskellige, og så vi understøtter den enkelte i at kunne træffe de rigtige valg i forhold til den gode balance?

Christian Borrisholt Steen, intern konsulent, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.