30. januar 2015

Hver syvende lønmodtager: Mit arbejde giver ikke mening

Næste otte ud af ti (76 procent) føler, at de går ind i 2015 med et arbejde, der giver mening for dem. Det fremgår af en analyse, TNS Gallup har udført for Krifa. Men analysen viser også, at næsten hver syvende (15 procent) ikke føler, de har et arbejde, der giver mening.

Jeg ønsker ikke at tage de negative briller på, men mener, det er alvorligt, at så mange som næsten hver syvende ikke føler, de har et arbejde, der giver mening.

Stor effekt i at have et job med mening
Det er ikke bare et problem for den enkeltes arbejdsglæde, men påvirker også negativt på deres kollegaers arbejdsglæde, trivselen på arbejdspladsen og på effektiviteten og dermed en virksomheds indtjening.
Der bør derfor fra både lønmodtagere og arbejdsgivere være bred enighed om og interesse i at få diagnosticeret, hvad der er galt, og hvad der er at gøre ved det.
Vi hjælper vores kunder med deres karriere og trivsel
Som fagforening er vi parat til at tage vores del af opgaven ved at tilbyde vores kunder samtaler om deres karriere og trivsel.

Fakta fra analysen
Føler du, at du går ind i 2015 med et arbejde, der giver mening for dig?
Ja: 76 procent
Nej: 15 procent
Ved ikke: 10 procent

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
2 kommentarer » Læs mere…

23. januar 2015

Kend din begrænsning - sig stop, før det går galt


Da jeg var dreng, sagde min far tit til mig, når jeg ikke lige var oplagt til at gøre det, som han mente skulle gøres: Man kan, hvad man vil.

Det havde han en pointe i. Viljen betyder rigtig meget, men jeg mener nu ikke, sætningen er rigtig i sin yderste konsekvens.

Pas på den positive tilgang
I dag er megen ledelsestænkning og kulturtænkning på de danske arbejdspladser præget af en positiv tilgang og en tro på, at alt kan lade sige gøre.
Vi medarbejdere skal blot stræbe højt nok, tænke positivt, tage ja-hatten på og kontinuerligt blive ved med at udvikle os.
Vi får at vide, at det handler ikke om at arbejde harder, men smarter. Følger vi det, kan vi gang på gang overgå os selv, udvikle virksomheden og slå konkurrenterne.
Det er der en pointe i, men jeg mener nu ikke, det holder i sin yderste konsekvens.

Vi er alle begrænsede
Vores ledere og vi selv er nødt til at indse, at alle mennesker er begrænsede. Vi har alle en grænse. Før eller siden kommer vi til et punkt, hvor vi ikke kan mere. På den anden side af det punkt lurer stress og udbrændthed - og til sidst depressionen.

Tag stress alvorligt
I min optik må vi bevidstgøre os selv, hinanden og vores ledere om, at vi ikke kan alt og er begrænsede.
Det skal vi for at imødegå og gøre noget ved den største udfordring, som vi står med på arbejdsmarkedet, nemlig stress. 35.000 danske lønmodtagere er hver dag sygemeldt på grund af stress.
Det skal vi tage alvorligt. Jeg ønsker ikke kun at skyde på virksomhederne og vores ledere. Vi er nødt til at tage ansvar for hinanden og os selv.

Sig stop, når din grænse er nået
Øv dig derfor i at sige: Jeg kan ikke alt! Jeg har mine grænser, og jeg må sige stop, når jeg mærker, at jeg ikke kan mere. Og kære chefer: I er også begrænsede. Lær jeres grænse at kende og hjælp jeres medarbejdere til ikke at overskride deres grænse.

Hjælp fra Krifa
Er du Krifa-kunde, og er du ved at få ondt i arbejdslivet, så ring til vores trivselskonsulenter, de vil gerne hjælpe dig!

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
2 kommentarer » Læs mere…

16. januar 2015

Lovbestemt minimumsløn - eneste middel mod social dumping


En helt ny undersøgelse som Center for Arbejdsmarkedsforskning (Carma) har foretaget viser, at 51% af alle lønmodtagere mener, at Folketinget bør vedtage en lov, som fastsætter en minimumsløn for hele arbejdsmarkedet.
Det er en holdning, som Krifa kan tilslutte sig. Vi har i lang tid ment, at der kun er en effektivt måde at komme social dumping til livs på, nemlig ved indførelsen lovbestemt minimumsløn.

Særlig udfordring i Danmark
Social dumping, som er en situation, hvor løn- og arbejdsvilkår ligger væsentligt under det sædvanlige niveau, er en særlig udfordring i Danmark. Det er det fordi, at der hverken findes almengyldige overenskomster eller en lov om mindsteløn i Danmark. I stedet forhandler arbejdsmarkedets parter selv, hvad lønnen skal være. Lønnen er kun forpligtende for virksomheder, der er bundet af overenskomster.

700.000 uden overenskomst
I Danmark har 700.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked ingen overenskomst. Det vil sige, at de ingen formelle rettigheder har, når det f.eks. gælder løn.
Nogle danske lønmodtagere får en løn langt under det rimelige. Der er eksempler på danske lønmodtagere, der får så lav en løn, at det end ikke er muligt at få dagpenge.

Østeuropæere forstærker social dumping
Social dumping er blevet forstærket i Danmark med stigningen i den udenlandske arbejdskraft da de typisk gerne vil gå for en endnu mindre løn end danske lønmodtagere.
I dag arbejder ca. 80.000 østeuropæere i Danmark. 22% af de ansatte i landbruget kommer fra Østeuropa.

Huller i overenskomstdækningen
De faglige organisationer i Danmark har haft mere end 100 år til at overenskomstdække hele arbejdsmarkedet uden at det er lykkedes. Der er heller ikke noget, der tyder på, at det vil lykkes i fremtiden.
Derfor er der kun en måde at imødegå socialdumping på, nemlig at indføre en lovbestemt minimumsløn.

Krifa mener
Det er på tide, at politikerne i samarbejdet med arbejdsmarkedets parter tør lovgive på områder, der har med arbejdsmarkedet at gøre. Det er nødvendigt, særligt når det handler om løn. En lovbestemt minimumsløn er det eneste effektive middel, hvis vi skal undgå social dumping. Vi kan ikke være bekendt, at 700.000 danskere uden overenskomst i princippet kan gå for lud og kold vand.
Alle pile peger henimod at EU inden for en årrække pålægger Danmark, at indføre en form for mindsteløn. Lad os tage diskussionen nu i stedet for at vente til, at vi bliver tvunget til det.


Søren Fibiger Olesen, formand Krifa

4 kommentarer » Læs mere…