23. januar 2015

Kend din begrænsning - sig stop, før det går galt


Da jeg var dreng, sagde min far tit til mig, når jeg ikke lige var oplagt til at gøre det, som han mente skulle gøres: Man kan, hvad man vil.

Det havde han en pointe i. Viljen betyder rigtig meget, men jeg mener nu ikke, sætningen er rigtig i sin yderste konsekvens.

Pas på den positive tilgang
I dag er megen ledelsestænkning og kulturtænkning på de danske arbejdspladser præget af en positiv tilgang og en tro på, at alt kan lade sige gøre.
Vi medarbejdere skal blot stræbe højt nok, tænke positivt, tage ja-hatten på og kontinuerligt blive ved med at udvikle os.
Vi får at vide, at det handler ikke om at arbejde harder, men smarter. Følger vi det, kan vi gang på gang overgå os selv, udvikle virksomheden og slå konkurrenterne.
Det er der en pointe i, men jeg mener nu ikke, det holder i sin yderste konsekvens.

Vi er alle begrænsede
Vores ledere og vi selv er nødt til at indse, at alle mennesker er begrænsede. Vi har alle en grænse. Før eller siden kommer vi til et punkt, hvor vi ikke kan mere. På den anden side af det punkt lurer stress og udbrændthed - og til sidst depressionen.

Tag stress alvorligt
I min optik må vi bevidstgøre os selv, hinanden og vores ledere om, at vi ikke kan alt og er begrænsede.
Det skal vi for at imødegå og gøre noget ved den største udfordring, som vi står med på arbejdsmarkedet, nemlig stress. 35.000 danske lønmodtagere er hver dag sygemeldt på grund af stress.
Det skal vi tage alvorligt. Jeg ønsker ikke kun at skyde på virksomhederne og vores ledere. Vi er nødt til at tage ansvar for hinanden og os selv.

Sig stop, når din grænse er nået
Øv dig derfor i at sige: Jeg kan ikke alt! Jeg har mine grænser, og jeg må sige stop, når jeg mærker, at jeg ikke kan mere. Og kære chefer: I er også begrænsede. Lær jeres grænse at kende og hjælp jeres medarbejdere til ikke at overskride deres grænse.

Hjælp fra Krifa
Er du Krifa-kunde, og er du ved at få ondt i arbejdslivet, så ring til vores trivselskonsulenter, de vil gerne hjælpe dig!

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa

2 kommentarer:

25. januar 2015 kl. 13.24 Claus Mester-Christensen

Vigtigt! Af erfaring vil jeg opfordre til at tage fat i det tidligt. Vent ikke til at du er sikker på at du har stress og har alle symptomer.

25. februar 2015 kl. 20.33 Immanuel Fuglsang

Tak for et meget vigtigt indlæg om "Kend din begrænsning - sig stop, før det går galt".
I året 2000 måtte jeg fratræde min arbejdsplads gennem 35 år i forbindelse med stress. Jeg havde gennem flere år forsøgt at blive aflastet i mit job, men ledelsen ville ikke høre tale om, at "bægeret var fyldt". Så måtte kroppen reagere i form af "hjerteflimmer" med efterfølgende indlæggelse på hospital.
Jeg skal ikke beklage mig, for jeg fik faktisk - så at sige - et bedre liv efter fratrædelsen - og i den forbindelse også et nyt job. Men min erfaring er, at man ikke bare selv kan sige "Stop, nu er grænsen nået". Derfor vil jeg varmt anbefale at søge lægehjælp, når det begynder at presse på. Det kan vise sig at være en støtte til at få gjort noget ved problemet i tide. For netop det, at man ikke står alene med sin stress, er en hjælp til at få sat ord på det egentlige problem. - Og efter fratrædelsen var Regionshospitalets "Arbejdsmedicinske klinik" en meget vigtig aktør, som jeg med glæde vil henvise til, når/hvis muligheden foreligger.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.