16. januar 2015

Lovbestemt minimumsløn - eneste middel mod social dumping


En helt ny undersøgelse som Center for Arbejdsmarkedsforskning (Carma) har foretaget viser, at 51% af alle lønmodtagere mener, at Folketinget bør vedtage en lov, som fastsætter en minimumsløn for hele arbejdsmarkedet.
Det er en holdning, som Krifa kan tilslutte sig. Vi har i lang tid ment, at der kun er en effektivt måde at komme social dumping til livs på, nemlig ved indførelsen lovbestemt minimumsløn.

Særlig udfordring i Danmark
Social dumping, som er en situation, hvor løn- og arbejdsvilkår ligger væsentligt under det sædvanlige niveau, er en særlig udfordring i Danmark. Det er det fordi, at der hverken findes almengyldige overenskomster eller en lov om mindsteløn i Danmark. I stedet forhandler arbejdsmarkedets parter selv, hvad lønnen skal være. Lønnen er kun forpligtende for virksomheder, der er bundet af overenskomster.

700.000 uden overenskomst
I Danmark har 700.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked ingen overenskomst. Det vil sige, at de ingen formelle rettigheder har, når det f.eks. gælder løn.
Nogle danske lønmodtagere får en løn langt under det rimelige. Der er eksempler på danske lønmodtagere, der får så lav en løn, at det end ikke er muligt at få dagpenge.

Østeuropæere forstærker social dumping
Social dumping er blevet forstærket i Danmark med stigningen i den udenlandske arbejdskraft da de typisk gerne vil gå for en endnu mindre løn end danske lønmodtagere.
I dag arbejder ca. 80.000 østeuropæere i Danmark. 22% af de ansatte i landbruget kommer fra Østeuropa.

Huller i overenskomstdækningen
De faglige organisationer i Danmark har haft mere end 100 år til at overenskomstdække hele arbejdsmarkedet uden at det er lykkedes. Der er heller ikke noget, der tyder på, at det vil lykkes i fremtiden.
Derfor er der kun en måde at imødegå socialdumping på, nemlig at indføre en lovbestemt minimumsløn.

Krifa mener
Det er på tide, at politikerne i samarbejdet med arbejdsmarkedets parter tør lovgive på områder, der har med arbejdsmarkedet at gøre. Det er nødvendigt, særligt når det handler om løn. En lovbestemt minimumsløn er det eneste effektive middel, hvis vi skal undgå social dumping. Vi kan ikke være bekendt, at 700.000 danskere uden overenskomst i princippet kan gå for lud og kold vand.
Alle pile peger henimod at EU inden for en årrække pålægger Danmark, at indføre en form for mindsteløn. Lad os tage diskussionen nu i stedet for at vente til, at vi bliver tvunget til det.


Søren Fibiger Olesen, formand Krifa

4 kommentarer:

18. februar 2015 kl. 13.48 Anonym

Selvfølgelig skal der være en minimumsløn - og den skal være sådan. at en lille familie har et ordentligt eksistensgrundlag. Arbejdsgiverne har længe nok skummet fløden.

18. november 2015 kl. 09.49 Simon

Der er ingen tvivl om at en minimumsløn vil være til stor gavn for arbejdsmarkedet - og ikke mindst danske lønmodtagere. Det vil også modarbejde de tilstrømninger der kommer fra fx. Polen i byggebranchen.

Hvad tror i chancerne er for det bliver indført inden for de næste par år?

11. maj 2016 kl. 20.36 Per

Det vil nok komme de 700.000 lønmodtagere der står uden overenskomst med en minimumsløn. Og så ville der være mere arbejde til danskerne.
Slut med underbetalt udenlandsk arbejdskraft.

30. juni 2016 kl. 20.02 Heine Hansen

Overenskomst skal bare være lovpligtig for alle arbejdsgivere dog vil en hjælp til mindre virksomheder selvfølgelig være en nødvendighed.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.