12. februar 2015

Vognmandsdom kræver politisk handling

En Højesteretsdom har afgjort, at vognmænd, der kører flekskørsel, ikke er bundet af landsdækkende kollektive overenskomster.

Krifa er ikke glad for dommen. Det er vi ikke, fordi den ikke siger noget om, hvilke vilkår der skal følges. Vi ønsker nemlig fælles retningslinjer for hele vognmandsbranchen, så alle vognmænd kan konkurrere på lige vilkår hvad angår løn- og ansættelsesforhold.
Det bør være et krav, at man skal følge en landsdækkende overenskomst evt. godkendt af Trafikstyrelsen eller en anden myndighed.

Kan åbne en ladeport
Hvis ikke der handles politisk på dommen, frygter jeg, at dommen kan åbne en ladeport for, at lokale aftaler/overenskomster kan forringe løn- og ansættelsesforholdene inden for både godskørsel, buskørsel, flextrafik og taxaområdet.

Politikerne må på banen
Vi mener, at politikerne må bruge dommen som en anledning til at afgøre, om det kan være lovligt at køre vognmandskørsel mv. på provision. Der bør også lovgives om, at en vognmandsvirksomhed skal leve op til en af de landsdækkende overenskomster på området, og at selvopfundne lokale aftaler ikke kan anerkendes.

Stil krav til flekskørsel
Derudover bør trafikselskaberne, der står for udbuddet af flekskørsel, også forholde sig kritisk til, hvilke priser de accepterer. Hvis ikke man i udbudsmateriale og kontrakter bygger krav og bøder ind i tilfælde af, at overenskomst og lovgivning ikke overholdes, er det en invitation til dem, der ikke har tænkt sig at leve op til kravene.

Politikerne må på banen
Politikerne, med transportministeren i spidsen, skylder dem, der skal transporteres til og fra sygehus, skole mv., at de ikke sætter sig ind i en bil med livet som indsats, fordi chaufføren har arbejdsdage på 15-18 timer for at tjene en dagløn.

 Kurt Bech, overenskomstchef, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.