22. juni 2015

Fælles ansvar for fremtidens arbejdsmarked


Det glæder mig, at Venstres formand Lars Løkke Rasmussen på årets folkemøde på Bornholm bød arbejdsmarkedets parter op til dans i forhold til at finde holdbare løsninger på en række udfordringer for fremtidens arbejdsmarked.

Vi har et fælles ansvar for fremtidens arbejdsmarked, og i Krifa tager vi gerne vores del af ansvaret. Vi er partipolitisk uafhængige, og vi ønsker at samarbejde konstruktivt med alle politikere.
Jeg synes generelt, at danske regeringer i alt for ringe grad har gjort brug af trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter om vigtige spørgsmål for danske lønmodtageres løn- og arbejdsvilkår.
Da den socialdemokratisk-ledede regering i 2012 forsøgte sig med en trepartsdrøftelse om deres såkaldte ”Fair Løsning”, nåede parterne jo nærmest ikke frem til forhandlingsbordet, før regeringen aflyste forhandlingen.

Trepartsforhandlinger - få alle med
Nu, hvor alt tyder på, at vi får en ny borgerlig regering i Danmark, håber jeg, at regeringen holder fast og indbyder alle arbejdsmarkedets parter til en trepartsforhandling om nogle af de mange udfordringer vi står over for - herunder spørgsmålet om social dumping og spørgsmålet om, hvordan vi får skabt flere arbejdspladser.
Historisk set har de næsten 500.000 lønmodtagere, der er organiseret i faglige organisationer uden for hovedorganisationerne, herunder også Krifas mere end 200.000 medlemmer, ikke været en del af den formelle dialog ved netop trepartsforhandlingerne. Det er et demokratisk problem og det håber jeg naturligvis, at den nye regering vil forholde sig til.

Må justere den danske model
I forhold til hele diskussionen om social dumping, som Lars Løkke Rasmussen også peger på som et vigtigt tema ved en kommende trepartsforhandling, er mit svar klart. Det er nødvendigt at tage en fordomsfri diskussion om, hvor vi er nødt til at justere den danske model for at beskytte danske lønmodtageres løn- og arbejdsvilkår.
Derfor foreslår jeg, at der indføres en mindsteløn. Næsten 700.000 danske lønmodtagere er ikke omfattet af en overenskomst. Den bedste måde at sikre danske lønmodtagere imod social dumping er en mindsteløn, der gælder for alle, der arbejder i Danmark.
I den sammenhæng er det ikke tilstrækkeligt at drøfte kædeansvar og overenskomster. I Krifa ønsker vi at indgå i den formelle dialog om løsningen af udfordringerne på arbejdsmarkedet, fordi vi har noget på hjerte, og fordi vi har noget unikt at bidrage med. Blandt andet ønsker vi at bidrage med en værdipolitisk dagsorden.

Behov for både flere og bedre jobs
Vi tror ikke på, at økonomisk vækst alene er svaret på fremtidens udfordringer. Vi vil ikke kun have flere jobs, men også bedre jobs. Vi ønsker at sætte mennesket før systemet, og vi ønsker at understøtte den enkelte lønmodtager i en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…