22. juli 2015

Højesteret: Du skal fortælle om stress til en jobsamtaleHøjesteret har netop bekræftet en landsretsdom om, at en arbejdsgiver kan annullere en ansættelse, hvis den der søger stillingen, er sygemeldt på grund af stress og ikke fortæller det.

Men hvordan kan man være åben om sygemeldt stress uden at blive fravalgt til et nyt job? Jeg tror, alle forstår, at det kan være svært at fortælle om, hvorfor man er sygemeldt med stress.
Men man kan gøre det lettere ved at sige til sig selv, at det er lige så meget i orden at være sygemeldt på grund af stress som på grund af noget fysisk.

Vær konkret og objektiv
Helt praktisk vil jeg sige, at det kan være en god ide at være så konkret og objektiv som muligt. Det kan være ved at inddrage en læges udtalelse om, hvad årsagen er til den arbejdsrelaterede stress. Årsagen kan jo være en dårlig chef eller nogle specielt dårlige arbejdsforhold. Så giver man en konkret forklaring på, at man er syg af stress, og får fortalt, at man ikke er i nogen særlige risikozone for at blive syg af stress under andre og gode og normale omstændigheder.

Ligesom med anden sygdom
I øvrigt gælder det generelt, at man til en ansættelsessamtale har pligt til at fortælle, om man lider af en sygdom, som vil have væsentlig betydning for at kunne varetage det arbejde, man søger.
Det nye er, at denne pligt nu efter den afsagte højesteretsdom også gælder, hvis man er sygemeldt på grund af stress.

Baggrunden
Lidt uddybende om den aktuelle højesteretsdom, som betyder, at man skal være åben om at være stress-sygemeldt. Den drejede sig om en jobsøgende, der søgte en stilling som lønkonsulent på et sygehus i en region, mens hun var sygemeldt fra et andet sygehus i samme region.
Hun undlod at fortælle, at hun var langtidssygemeldt fra sin nuværende arbejdsplads på grund af arbejdsrelateret stress, der bl.a. skyldtes en dårlig chef. Tilsagnet om, at hun kunne begynde i den nye stilling, blev derfor trukket tilbage.

Anette Nilsson, juridisk centerchef, Krifa

1 kommentarer:

21. januar 2016 kl. 21.10 Rosa - Ejendomsmægler Frederiksberg

Det lyder egentligt også meget fair. Man kan ikke både blæse og have mel i munden.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.