6. juli 2015

Husk balancen mellem familie- og arbejdsliv


Under valgkampen foreslog vi, at den kommende regering burde genindføre et familieministerium.

Det gjorde vi, fordi vi mener, det er vigtigt at supplere en vækst-dagsorden med en værdi-dagsorden, og fordi vi er overbeviste om, at en god balance mellem familie- og arbejdsliv er en forudsætning for god arbejdslyst.

Familie og børn taber til penge og arbejde
Nu har vi fået en smal Venstre-regering med 17 ministerier, men ingen familieminister. I regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” står der rigtig meget om arbejde, økonomi, skat og vækst og knap så meget om familie og børn.
Det er vores håb, at ikke mindst den nye minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby vil huske vigtigheden af en god balance mellem familie- og arbejdsliv, når hun sætter sig i ministerstolen.

10 fridage om året til børnefamilier
Vi har en mission om at bidrage til god arbejdslyst for alle danskere, og vi tror på, at en vigtig forudsætning for god arbejdslyst på jobbet er, at man også har det godt derhjemme, og at man oplever en sund og god balance mellem arbejdsliv og familieliv.
Ud over at foreslå at genindføre et familieministerium har vi derfor også foreslået, at børnefamilier får bedre muligheder i forbindelse med barns sygdom, eksempelvis ret til 10 dages betalt frihed pr. barn om året, med en kompensation svarende til højeste dagpengesats.

Nedsat arbejdstid til forældre
Endelig vil vi foreslå den nye minister, at hun også arbejder for en reel ret til deltid. Eksempelvis har svenske forældre ret til at arbejde op til 75 procent af normal arbejdstid, helt indtil barnet fylder otte år. Måske kunne vi for familiernes skyld lade os inspirere af det i Danmark?

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.