23. november 2015

Krifa støtter det frie valg den 3. december

Krifa er partipolitisk uafhængig, og vi blander os derfor ikke i, om du den 3. december stemmer ja eller nej til, om Danmarks nuværende retsforbehold i forhold til EU-samarbejdet skal omdannes til en såkaldt tilvalgsordning.

Men vi opfordrer alle til at bruge deres stemme. Der er ingen tvivl om, at uanset hvad vi vælger, så får det betydning for Danmarks samarbejde med de andre EU-lande, blandt andet på områder som strafferet, politisamarbejde, familieret og handel over grænserne.

Åbenlyse fordele ved et ja
Vi ser åbenlyse fordele for vores kunder, hvis vi får et ja den 3. december. Vi får for eksempel lettere ved at køre sager for de af vores kunder, der har et løntilgodehavende hos en udenlandsk arbejdsgiver.

Vi respekterer, at du stemmer, hvad du vil
Vi støtter det frie valg, og ligesom vi på andre områder også respekterer den enkeltes ret til frit at vælge, blandt andet fagforening, så respekterer vi også danskernes frie valg i stemmeboksen den 3. december.
Du kan læse mere om fordele og ulemper ved henholdsvis et ja og et nej den 3. december på denne hjemmeside fra Justits- og Udenrigsministeriet.

Vi ønsker alle et godt valg den 3. december.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
1 kommentar » Læs mere…